Hoppa till huvudinnehåll

SLU Kompetenscentrum företagsledning

En centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att inom ämnet företagsledning koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – utmaningar och åtgärder

Under hösten 2021 steg priset på många insatsvaror inom lantbruket snabbt. Detta kulminerade med ytterligare prisökningar i samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24:e februari 2022. I en uppmärksammad rapport från SLU Future Foods analyserar KCF:s Sebastian Remvig och Per Hansson läget. Läs rapporten här! Den finns även som policy brief.

Publicerad: 17 augusti 2022 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se

Institutionen för människa och samhälle

Prefekt (inkl. GU-frågor): Mats Gyllin, mats.gyllin@slu.se, 040-41 55 37
Ställföreträdande prefekt: Sara Spendrup, sara.spendrup@slu.se, 040-41 55 07
Biträdande prefekt FU: Caroline Hägerhäll, caroline.hagerhall@slu.se, 040-41 50 15
Medarbetare: följ länken till våra medarbetare

Postadress; Box 190, 234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5

Loading…