Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Kompetenscentrum företagsledning

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, inom ämnet företagsledning. KCF har medarbetare inom SLU:s fakulteter LTV, NJ och VH.

Publicerad: 08 juni 2021 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…