Markprofil

Senast ändrad: 08 november 2021
En spade i jorden med en Sverigekarta och granar i bakgrunden, illustration.

Här finns information om t.ex. markvariablerna jordmån, humusform, jordart och mineralinnehåll.