Markprofil

Senast ändrad: 20 juni 2024
En spade i jorden med en Sverigekarta och granar i bakgrunden, illustration.

Här finns information om t.ex. markvariablerna jordmån, humusform, jordart och mineralinnehåll.