Utbildning

Senast ändrad: 29 april 2019
Brandskadade_trad_300x300_Gustaf_Egnell.jpg

Institutionen erbjuder programbundna och fristående kurser samt forskarutbildning inom de ämnesområden vi ansvarar för.

Som framgår av institutionsnamnet sträcker sig vår verksamhet från grundläggande kunskaper om skogen som ekosystem och som levarantör av ekosystemtjänster vidare till kunskap om skötselmetoder för att uppnå uppsatta mål rörande levererade ekosystemtjänster. Om Du vill vara med och forma framtidens förvaltning av våra och världens skogar har vi mycket kunskap att erbjuda i våra kurser inom ramen för Jägmästarprogrammet - men också genom fristående kurser.

Har du redan en utbildning och är intresserad av att forska inom våra ämnesområden så kanske en forskarutbildning kan vara något för dig. Kontakta då institutionen eller någon av våra ämnesansvariga. 

Vår undervisning och forskning bedrivs såväl nationellt, med fokus på den boreala skogen, som internationellt inom följande områden:  

  • Skogsskötsel
  • Skoglig marklära
  • Skogslandskapets biogeokemi
  • Skoglig vegetationsekologi
  • Skoglig ekofysiologi
  • Skogsföryngring
  • Skogshistoria

Kontaktinformation

Studierektor grundutbildning
Tommy Mörling
Telefon +46 (0)90-786 8516
Mobil +46 (0)70-322 8516

Biträdande prefekt, forskarutbildning
Michael Gundale

Telefon +46 (0)90-786 8427

Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se