Fortlöpande miljöanalys

Senast ändrad: 06 april 2021
Väderstation

I denna del av Enhetens verksamhet ingår studier om variationer och förändringar i vegetation, skogstillstånd, mark- och vattenförhållanden samt klimatmätningar.

Klimatmätningar

Redan 1922 startade mätningar av klimat vid de äldsta försöksparkerna. Idag mäts luft- och marktemperatur, luftfuktighet, globalstrålning samt nederbörd på samtliga försöksparker. Mätdata bearbetas automatiskt till 10-minuters och dygnsvärden. Klimatet redovisas i årliga rapporter, som finns att hämta på enhetens hemsida. Årstidernas och därmed vegetationens utveckling kan följas via web-kameror och det dagsaktuella vädret kan beskådas.

Fenologi

Enheten för skoglig fältforskning ingår i det svenska fenologinätverket. På försöksparkerna i Asa, Tönnersjöheden, Siljansfors och Vindeln görs fenologiska observationer på björk, gran och tall samt blåbärs- och lingonris som rapporteras till Naturens kalender. På träden följs skottskjutning, höstlövsfärgning, lövfällning och blomning, på bärriset räknas blommor, kart och mogna bär.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716