Hoppa till huvudinnehåll

Forskning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi utför både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Två personer pipetterar i ett lab, photo.

Forskningsområden

Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av växtsjukdomar i fält.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i BioCentrum. Institutionens forskare har en bred kompetens inom både molekylär och ekologisk mikrobiologi.

Läs mer om våra forskningsområden nedan!

Publicerad: 12 januari 2023 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…