Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU kontinuerligt ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Här hittar du våra mest omfattande program inom verksamhetsgrenen.

Riksskogstaxeringen

Inventering, analys och redovisning av officiell statistik om de svenska skogarnas tillstånd och förändring.

Två människor klavar träd. Foto.

Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige

Paraplyprogram som samlar ett flertal inventeringar med syfte att samla, analysera och presentera data om landskapet i Sverige.

Blommor och gräs med hav och himmel i bakgrunden. Foto.

Skogliga Hållbarhetsanalyser

Forskningsprogram som arbetar med analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet.

Trädmodeller på digital skärm. Foto.

Skogliga grunddata

Skogliga grunddata består av ett antal olika kartprodukter som beskriver Sveriges skogar. I de olika rasterkartorna finns beräkningar över skogens volym, grundytevägd medelhöjd, grundyta, grundytevägd medeldiameter och biomassa.

Nationell Riktad Skogsskadeinventering

Skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott. Under de senaste åren har granbarkborreskador och skador på ungskog inventerats.

Inventering av granbarkborreskadat träd
Publicerad: 12 mars 2024 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för skoglig resurshushållning

Prefekt: Hans Petersson, hans.petersson@slu.se, 090-786 8501
Ställföreträdande prefekt: Dianne Wästerlund, dianne.wasterlund@slu.se, 090-786 8450

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå 

Fler kontakter vid institutionen.  

Loading…