Utbildning vid SRH

Senast ändrad: 15 januari 2018

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning.

 Kontaktinformation

Erik Wilhelmsson, universitetslektor
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig planering, SLU
erik.wilhelmsson@slu.se, 090-786 83 40

Gun Lidestav, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
gun.lidestav@slu.se, 090-786 83 91

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se