Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Hos oss kan du läsa grundkurser och forskarutbildningskurser inom våra olika ämnesområden. Vi vill att våra studenter och doktorander ska få den bästa kompetensen inom våra områden och eftersträvar att våra utbildningar ska vara förankarade i både forskning och efter samhällsbehov.

Grundutbildning

Hos oss kan du läsa kurser inom ämnena Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Matematisk statistik samt Organisation och ledarskap.

Fyra personer tittar i en bok tillsammans. Foto.

Självständigt arbete

Är du intresserad av att fördjupa dig i trädslagsklassning med fjärranalysdata eller att undersöka köpprocessen vid skogsfastigheter? Då kan vi ha ett arbete för dig.

Två studenter i skogen med en bok. Foto.

Ljungbergslaboratoriet

Ljungbergslaboratoriet utgör en resurs för insamling och bearbetning av fjärranalysdata. Labbet fungerar även som en mötesplats mellan studenter, forskare och företag.

Drönare flyger ovan brand. Foto.

Forskarutbildning

Hos oss kan du som forskarstuderande utveckla och besvara frågeställningar inom våra ämnesområden bland annat genom att använda en helt unik mängd data.

Svart doktorshatt med skogshögskolans emblem. Foto.
Publicerad: 19 januari 2024 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för skoglig resurshushållning

Prefekt: Hans Petersson, hans.petersson@slu.se, 090-786 8501
Ställföreträdande prefekt: Dianne Wästerlund, dianne.wasterlund@slu.se, 090-786 8450

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå 

Fler kontakter vid institutionen.  

Loading…