Utbildning vid SRH

Senast ändrad: 22 augusti 2019

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning.
Kontaktinformation

Jonas Bohlin, universitetsadjunkt, Studierektor för grundutbildningen
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
jonas.bohlin@slu.se, 090-786 86 40

Gun Lidestav, forskare, Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
gun.lidestav@slu.se, 090-786 83 91

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se