Dricksvatten

Senast ändrad: 08 januari 2024
Ett glas med vatten. Foto.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige har vi god tillgång till rent dricksvatten, men de senaste åren har det rapporterats om problem med föroreningar i kommunalt dricksvatten som orsakats av kemikalieanvändning.

Vad gömmer sig i ditt dricksvatten?

SLU jobbar för att säkra vårt viktigaste livsmedel. Vi tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbranschen som stödjer arbetet med säkrare dricksvatten och framtidens vattenrening.

Tidig upptäckt av föroreningar i dricksvatten

SafeDrink är ett Formas-projekt som handlar om hälsofarliga kemikalier i dricksvatten. Hör bland annat Karin Wiberg, professor på Vatten och miljö, berätta mer om projektet.

Formas frukost: Hur står det till med vårt dricksvatten?

Frukostseminarium anordnat av Formas, med bland annat Karin Wiberg, professor vid institutionen för vatten och miljö.