Aktuella provtagningsmetoder för sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 26 maj 2023
Swedacs ackrediteringsmärke. Illustration.

Provtagningarna är ackrediterade av Swedac (ackr.nr. 1208) enligt ISO/IEC 17025 om inget annat anges. För mer information, klicka på länkarna.

Ackrediterade metoder

Vattenkemi i sjöar

Siktdjup i sjöar

  • ISO 5667-4:2016. Water quality – Sampling – Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made.

Vattenkemi i rinnande vatten

Växtplankton

Djurplankton

Påväxtalger, kiselalger

Bottenfauna

Sediment

Ej ackrediterade metoder

Makrofyter

Fisk – elfiske i vattendrag

Fisk – nätprovfiske i sjöar

För mer information om provfisken i sjöar och vattendrag (nät- resp elprovfisken) hänvisas till institutionen för akvatiska resurser

Fakta: