Aneboda: Temperaturer och grundvattennivå senaste veckan

Senast ändrad: 05 oktober 2023

 Följande figurer över aktuella mätningar i Aneboda finns:

Mätningarna startade 22 januari 2020. 

Nedan visas den senaste veckans lufttemperatur 1,5 m över markytan (°C, blå linje), marktemperatur på 10 cm djup (°C, orange linje) och grundvattennivå relativt markytan (meter, grön linje). Vid eventuella avbrott i dataöverföringen visas inte uppdaterade data.