Aneboda

Senast ändrad: 02 juni 2023

IM-området Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Området omges av skogsmark och myrar. Det ingår i ett naturskyddsområde, som är ett NATURA2000-område. Hydrologisk forskning genomfördes i avrinningsområdet under 1980-talet under ledning av IVL Svenska miljöinstitutet AB. Vegetationstillstånd och markinventering har genomförts sedan 1982. Den nuvarande intensiva monitoringen av ekosystemet startade 1995. Sedan 2013 ingår Aneboda IM i Vetenskaps­rådets infrastruktur­satsning SITES (SITES-Asa/Aneboda).

 

Fakta:

 • Internationell kod: SE14
 • Latitud/longitud: N57°07´, E14°33´
 • Rikets nät: 633235/142395
 • Län: Kronobergs län (G)
 • Kommun: Växjö
 • Markägare: Staten genom Naturvårdsfonden
 • Avrinningsområdets areal: 18,9 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad): c:a 710 mm
 • Medeltemperatur, långtids- : c:a +5,8 °C
 • Snötäckets varaktighet: c:a 110 dagar 
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C): c:a 195 dagar
 • Naturgeografisk zon: Boreonemoral
 • Dominerande vegetation: Granskog av blåbärsristyp
 • Dominerande jordmån: podsol
 • Berggrund: granit
 • Luftföroreningsnedfall: måttligt, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/år 
 • Markanvändningshistorik: Skog i flera hundra år med kreatursbete fram till 1930-talet. Förmodligen har området kalavverkats ca 1860 och därefter successivt självföryngrats. Skogen har utsatts för lätt gallring under perioden 1940 till 1955. Stormen Gudrun fällde ca 20% av granskogen i januari 2005 och granbarkborreangrepp har drabbat ca 30% av kvarvarande granskog 2008.