Data

Senast ändrad: 05 oktober 2022
Person som inventerar växter i en ruta i skogen. Foto.
Undersökningar av skogsundervegetation sker regelbundet inom IM-programmet.

Här finns länkar till databaser, samt i vissa fall nedladdningsbara excelfiler med IM-data.

Atmosfärskemi, nederbördskemi, krondropp

Luftkemi 1996-2020 (Excel-fil)
Bulkdeposition 1996-2020 (Excel-fil)
Krondroppskemi 1996-2020 (Excel-fil)

Vegetation

Vegetationsdata (databas)

Meteorologi, hydrologi och vattenkemi

Aanderaa-data (lösenordskyddad databas)
Vattenkemiska data (databas)
Markvatten 2000-2021 (Excel-fil)

Aneboda (vattenkemi och vattenföring)

Kemi och vattenföring 1983-1995 (Excel-fil)

Gårdsjön (vattenföring)

Vattenföring 1996-2020 (Excel-fil)

Grundvatten

Grundvattenövervakning (SGU:s information)
Grundvattenkemiska data (databas)


Kontaktinformation