Data

Senast ändrad: 02 april 2024
Person som inventerar växter i en ruta i skogen. Foto.

Här finns länkar till databaser, samt i vissa fall nedladdningsbara excelfiler med IM-data.

Atmosfärskemi, nederbördskemi, krondropp

Luftkemi 1996-2022 (Excel-fil)
Bulkdeposition 1996-2022 (Excel-fil)
Krondroppskemi 1996-2022 (Excel-fil)

Vegetation

Vegetationsdata (databas)

Meteorologi, hydrologi och vattenkemi

Aanderaa-data (lösenordskyddad databas)
Vattenkemiska data (databas)
Vattenföring 1996-2022 (Excel-fil)
Markvatten 2000-2022 (Excel-fil)

Aneboda (vattenkemi och vattenföring)

Kemi och vattenföring 1983-1995 (Excel-fil) 

Grundvatten

Grundvattenövervakning (SGU:s information)
Grundvattenkemiska data (databas)