Kindla

Senast ändrad: 02 juni 2023

Undersökningsområdet Kindla är beläget fågelvägen drygt 2,5 mil nordväst om Lindesberg, cirka 15 km nordväst om Storå/Guldsmedshyttan och 7 km från den lilla byn Nyberget. Området ligger i östra kanten av det 933 ha stora naturreservatet Kindla, som bildades 1999.

Fakta:

 • Internationell kod: SE15
 • Latitud/longitud: N59°45´, E14°54´
 • Rikets nät: 662650/144950
 • Län: Örebro län (T)
 • Kommun: Lindesberg
 • Markägare: Staten genom Naturvårdsfonden
 • Avrinningsområdets areal: 20,4 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad): c:a 850 mm
 • Medeltemperatur, långtids-: c:a +4 °C
 • Snötäckets varaktighet c:a 130 dagar
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C): c:a 180 dagar
 • Naturgeografisk zon: Sydligt boreal
 • Dominerande vegetation: blåbärsgranskog
 • Dominerande jordmån: podsol
 • Berggrund: grovkorning granit
 • Luftföroreningsnedfall: måttligt, N c:a 8 kg, S c:a 10 kg/ha/år Markanvändningshistorik: Sedan 1500-talet har skogen avverkats i omgångar för träkolsframställning att användas i den närbelägna hyttan vid Nyberget. I området har påträffats åtta kolbottnar, flera med kojrester! Nuvarande bestånd är cirka 95 år, troligen sått efter senaste kalavverkningen i början av 1900-talet. I övre delen av området finns bland annat enstaka lärkträd.