Kontakter

Senast ändrad: 30 september 2022

Samordning /Coordination

Pernilla Rönnback, SLU, Institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 32
E-mail: Pernilla.Ronnback@slu.se 

Atmosfärskemi, nederbördskemi, krondropp /Air chemistry, precipitation chemistry, throughfall

Gunilla Pihl-Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 530 21, 400 14 GÖTEBORG
Tel. 031-725 62 00
E-mail: Gunilla.Pihl.Karlsson@ivl.se

Vegetation

Ulf Grandin, SLU, Institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 04
E-mail: Ulf.Grandin@slu.se

Mark, förnafall /Soil, litter fall

Stefan Löfgren, SLU, Institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 023-79 34 57 alt. 070-6955177
E-mail: Stefan.Lofgren@slu.se

Grundvatten, markfysik /Groundwater, soil physical properties

Kajsa Bovin, SGU
Box 670, 751 28 UPPSALA
Tel. 018-17 92 77
E-mail: Kajsa.Bovin@sgu.se

Meteorologi, avrinning, vattenkemi /Meteorology, runoff, water chemistry

Pernilla Rönnback, SLU, Institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 32
E-mail: Pernilla.Ronnback@slu.se 

Gårdsjön

Filip Moldan, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 530 21, 400 14 GÖTEBORG
Tel. 031-725 62 31
E-mail: Filip.Moldan@ivl.se

Naturvårdsverket /Swedish Environmental Protection Agency

Ola Inghe, Naturvårdsverket
106 48 STOCKHOLM
Tel. 010-698 15 71
E-mail: Ola.Inghe@naturvardsverket.se

Anna Forsgren, Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Tel. 010-698 11 18
E-mail: Anna.Forsgren@naturvardsverket.se


Kontaktinformation