Kontakter

Senast ändrad: 01 januari 2024

Samordning

Pernilla Rönnback, SLU, institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 32
E-mail: Pernilla.Ronnback@slu.se 

Atmosfärskemi, nederbördskemi, krondropp

Veronika Kronnäs, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 530 21, 400 14 GÖTEBORG
Tel. 010-788 68 17
E-mail: veronika.kronnas@ivl.se

Vegetation

Ulf Grandin, SLU, institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 04
E-mail: Ulf.Grandin@slu.se

Mark, förnafall

Magnus Simonsson, SLU, institutionen för mark och miljö
Box 7014, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 12 72
E-mail: magnus.simonsson@slu.se

Grundvatten, markfysik

David Eveborn, SGU
Box 670, 751 28 UPPSALA
Tel. 018-17 94 63
E-mail: david.eveborn@sgu.se

Meteorologi, avrinning, vattenkemi

Pernilla Rönnback, SLU, institutionen för vatten och miljö
Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel. 018-67 31 32
E-mail: Pernilla.Ronnback@slu.se 

Gårdsjön

Filip Moldan, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 530 21, 400 14 GÖTEBORG
Tel. 010-788 67 81
E-mail: Filip.Moldan@ivl.se

Naturvårdsverket

Ola Inghe, Naturvårdsverket
106 48 STOCKHOLM
Tel. 010-698 15 71
E-mail: Ola.Inghe@naturvardsverket.se

Anna Forsgren, Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Tel. 010-698 11 18
E-mail: Anna.Forsgren@naturvardsverket.se