Samtliga IM-områden

Senast ändrad: 02 juni 2023
Död tall. Foto.

Historien är värdefull för framtiden.

IM-programmet har minskat från att vid starten ha omfattat ett tjugotal områden till att idag endast omfatta fyra aktiva övervakningsområden. En översiktlig beskrivning över samtliga områden (pdf) som vid någon tidpunkt har ingått i övervakningsprogrammet har sammanställts för att underlätta om övervakning av skall återupptas vid något av de nu vilande områdena.