Om oss

Senast ändrad: 01 september 2023
Doktorand och SLU:s rektor pratar om sädesslag.

Institutionen för växtproduktionsekologi vill bidra till framtidens jordbruk. Vårt mål är att öka grödornas produktivitet och kvalitet, gynna ekosysystemtjänster och samtidigt minska negativ påverkan på miljön. Vår forskning, samverkan och utbildning ska bidra till hållbar utveckling.

Fakta om institutionen

Några fakta om institutionen:

  • Tillsammans med institutionen för ekologi bildar vi Ekologicentrum.
  • Vi har ansvar för forskningsämnena växtekologi, agrara odlingssystem, ogräsekologi, lövträdsodling och växtodling inriktning grovfoder.
  • Vi har en bred samverkan med jordbrukare, rådgivare, myndigheter och politiker.
  • Vi bedriver utbildning inom ekologi, biologi och miljövetenskap.
  • Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige.
  • Tillsammans med institutionen för mark och miljö driver vi SLU Lövsta fältforskningsstation där många av våra fältförsök läggs ut.
  • Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och SLU Fältforsk.
  • Vi har ett ambitiöst miljöarbete. Vi arbetar med att minska utsläpp från våra resor och liknande, men vi fokuserar också på vår positiva miljöpåverkan, det vill säga att vår forskning, samverkan och utbildning bidrar till ett hållbart samhälle.

Kontaktinformation

Robert Glinwood, prefekt
Institutionen för växtproduktionsekologi
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Johannes Forkman, universitetslektor, studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi
johannes.forkman@slu.se

Ida Kollberg, forskare, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
ida.kollberg@slu.se

Lisa Beste, kommunikatör
Institutionen för växtproduktionsekologi, kansli
lisa.beste@slu.se+46738049159

Maria Bywall, administrativ chef
Institutionen för växtproduktionsekologi, kansli