Om oss

Senast ändrad: 11 juli 2019
om-oss.jpg

Institutionen för växtproduktionsekologi forskar och utbildar om uthållig växtproduktion. Vi vill öka både produktivitet och kvalitet och samtidigt minska negativ påverkan på miljön. Institutionen har en omfattande samverkan med samhället utanför akademin, till exempel brukar vi delta i lantbruksmässor som Borgeby fältdagar.

Några fakta om institutionen:

  • Tillsammans med institutionen för ekologi bildar vi Ekologicentrum.
  • Vi har ansvar för tre forskningsämnen: växtekologi, agrara odlingssystem och lövträdsodling.
  • Vi har en bred samverkan med jordbrukare, rådgivare, myndigheter och politiker.
  • Vi bedriver utbildning inom ekologi, biologi och miljövetenskap.
  • Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige.
  • Tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö driver vi Lövsta fältforskningsstation där många av våra fältförsök läggs ut.
  • Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, FältForsk, Mistra Biotech och Framtidens lantbruk.
  • Tillsammans med Artdatabanken och Centrum för biologisk mångfald har vi ett ambitiöst miljöarbete. Vi arbetar förstås med att minska utsläpp från våra resor och liknande frågor men vi fokuserar också på vår positiva miljöpåverkan, det vill säga att vår forskning, samverkan och utbildning bidrar till ett hållbart samhälle.

Kontaktinformation

Carolyn Glynn, prefekt
Institutionen för växtproduktionsekologi
018-671051 carolyn.glynn@slu.se

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Ida Karlsson, studierektor för grundutbildning
Institutionen för växtproduktionsekologi
018-671806 ida.karlsson@slu.se

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335

Per-Erik Holmlund, Administrativ chef
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
per-erik.holmlund@slu.se 018-67 23 61