Om oss

Senast ändrad: 12 januari 2023
Doktorand och SLU:s rektor pratar om sädesslag.
Tove Ortman berättar om sin forskning för SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Foto: Anna Lundmark

Institutionen för växtproduktionsekologi vill bidra till framtidens jordbruk. Vårt mål är att öka grödornas produktivitet och kvalitet, gynna ekosysystemtjänster och samtidigt minska negativ påverkan på miljön. Vår forskning, samverkan och utbildning ska bidra till hållbar utveckling.

Tre glada forskare ute i fält.
James Ajal, Ortrud Jäck och Martin Weih på en av våra fältvandringar bland försöken på Lövsta fältforskningsstation. Foto: Anna Lundmark
Människor går på en spång över en myr.
Bird-watching at the department. Photo: Anna Lundmark
Två forskare testar surströmming.
Herman Berghuijs och Varwi Jacob Tavaziva testar surströmming. Foto. Anna Lundmark

Fakta om institutionen

Några fakta om institutionen:

  • Tillsammans med institutionen för ekologi bildar vi Ekologicentrum.
  • Vi har ansvar för forskningsämnena växtekologi, agrara odlingssystem, ogräsekologi och lövträdsodling.
  • Vi har en bred samverkan med jordbrukare, rådgivare, myndigheter och politiker.
  • Vi bedriver utbildning inom ekologi, biologi och miljövetenskap.
  • Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige.
  • Tillsammans med institutionen för Mark och Miljö driver vi SLU Lövsta fältforskningsstation där många av våra fältförsök läggs ut.
  • Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och SLU Fältforsk.
  • Vi har ett ambitiöst miljöarbete. Vi arbetar med att minska utsläpp från våra resor och liknande, men vi fokuserar också på vår positiva miljöpåverkan, det vill säga att vår forskning, samverkan och utbildning bidrar till ett hållbart samhälle.

Kontaktinformation

Carolyn Glynn, prefekt
Institutionen för växtproduktionsekologi
018-671051 carolyn.glynn@slu.se

Robert Glinwood, forskare, studierektor doktorandutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
robert.glinwood@slu.se, 018-672342            

Ida Kollberg
Forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi, studierektor
ida.kollberg@slu.se

Maria Bywall, Administrativ chef
Institutionen för växtproduktionsekologi, Institutionen för växtproduktionsekologi, kansli