Om oss

Senast ändrad: 03 augusti 2023
Två personer tittar på lingonris under ett träd. Foto.

Institutionen för vilt, fisk och miljö skapar kunskap som stödjer en hållbar användning av naturresurser i en snabbt föränderlig värld. Vi arbetar för att bättre förstå samspelet mellan växter, djur och människor världen över.

Institutionen för vilt, fisk och miljös samlade ansvar är att bedriva forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys och samverkan inom det zooekologiska området. Vi är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Vår bas är i Umeå men vi bedriver verksamhet över hela Sverige och utomlands.

Vår forskning är indelad i fyra ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi. Institutionen ger masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife och har också fristående kurser på både avancerad nivå och grundnivå. Vår miljöanalys omfattar bland annat miljöövervakning av smågnagare.

Institutionen har mellan 60-70 anställda och våra medarbetare kommer från ett tiotal olika länder.

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon av våra forskare? Besök vår sida med presskontakter.

Kontakt

Kontaktpersoner ledning

Prefekt: Anders Alanärä, 090-786 8215
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13

Kontaktperson press/kommunikation

Susanna Bergström, 090-786 8299
Ulla Ahlgren 090-786 8281

Kontaktpersoner administration

Ekonom: Oskar Thurén 090-786 8742
Institutionsadminstratör: Charlotta Åström 090-786 8686
Institutionsbiträde: Kicki Lindberg 090-786 8190

Kontaktpersoner utbildning

Kontaktperson examensarbete: Therese Löfroth 090-7868384
Kontaktperson grundutbildning: Therese Löfroth 090-7868384
Kontaktperson forskarutbildning: Anne-Maarit Hekkala 072-242 9713
Kontaktperson masterutbildning: Petter Axelsson 079-304 2878

Personal vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Personallista

Adresser

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36, Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala