Om oss

Senast ändrad: 20 september 2022
Exteriör SLU i Umeå. Foto.

Institutionen är en del av SLU:s fakultet för skogsvetenskap. Basen är i Umeå med verksamhet över hela Sverige och utomlands. Institutionens samlade ansvar är forskning, utbildning, fortlöpande miljöanalys (FOMA) och samverkan inom det zooekologiska området.

Vår verksamhet har fyra ämnesområden; zooekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi samt restaureringsekologi på land och i vatten. Institutionen har drygt 60 anställda och våra medarbetare kommer från ett drygt 10-tal länder.

Kontakt

Kontaktpersoner ledning
Prefekt: Anders Alanärä, 090-786 8215
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13

Kontaktperson press/kommunikation
Susanna Bergström, 090-786 8299

Kontaktpersoner administration
Ekonom: Oskar Thurén 090-786 8742
Institutionsadminstratör: Charlotta Åström 090-786 8686
Institutionsbiträde: Kicki Lindberg 090-786 8190


Kontaktpersoner utbildning
Kontaktperson examensarbete: Therese Löfroth 090-7868384
Kontaktperson grundutbildning: Therese Löfroth 090-7868384
Kontaktperson forskarutbildning: Anne-Maarit Hekkala 072-242 9713
Kontaktperson masterutbildning: Petter Axelsson 079-304 2878

Personal vid institutionen för vilt, fisk och miljö
personallista

Adresser

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36, Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation