Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

På Institutionen för vilt, fisk och miljö ger vi masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife. Vi har också fristående kurser på både avancerad- och grundnivå. Det finns också möjlighet att göra både ditt kandidat- och examensarbete hos oss.

Älg i vattendrag. Foto.

Vårt internationella masterprogram

Masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife passar dig som vill bidra till en hållbar miljö och levande fisk- och viltresurser världen över! Programmet ger dig goda kunskaper om ekologi, skötsel och bevarandet av fisk och vilt. Efter examen har du en unik specialistkompetens som gör dig  attraktiv på arbetsmarknaden – och även väl förberedd för en forskarkarriär om du har siktet inställt på det.

Kurserna kan även läsas fristående.

Gör ditt kandidatarbete hos oss!

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi erbjuder kandidatarbeten i skogs­vetenskap och biologi!

Person borrar i liggande träd.

Vetenskapsteori och metod

Vad är vetenskap? Och vad är så bra med den? I kursen Vetenskapsteori och metod får du en grundläggande förståelse för vetenskaplig teori och olika vetenskapliga metoder och synsätt.

Fyra personer lutar sig över en bok.

Viltförvaltning och viltvård

Vill du jobba med frågor som rör viltförvaltning? Eller gör du redan det, men vill utveckla dina kunskaper? Då är detta kursen för dig!

Älgtjur i lövskog. Foto.

Skogens djur

Vill du lära dig om skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig!

Sork i skogen. Foto.

Hållbart nyttjande av naturresurser

Sommaren 2021 ges kursen till största del på distans. Om pandemiläget ändras gör vi en studieresa under fem dagar, i annat fall hålls kursen helt på distans.

Kvinna i fjällandskap. Foto.

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Att arbeta med frågor om djur och natur kräver kunskap om och intresse av människor. I kursen får du kunskaper om bland annat skötsel, bevarande, attityder, och etiska frågor.

Tre personer. Illustration.

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Kanske arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du hellre i labb med genetiska analyser eller art­bestämning?

Noshörning. Foto.

Projektbaserad fördjupningskurs

För dig som har en frågeställning inom något av våra expertomården som du vill grotta ner dig i! Eller ett fält som du vill utforska i ett eget projekt med stöd av en erfaren handledare.

Person tittar i mikroskop. Foto.

Tillämpad populationsekologi

Syftet med kursen är att ge en teoretisk plattform inom populationsekologi och viktiga tillämpningar där populationsekologi kan lösa reella problem.

Kronhjort. Foto.

Skoglig naturvårdsbiologi

Djur- och växtarter och deras livsmiljöer fortsätter att minska i hela världen. Med fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi kan du vara med och arbeta för att vända utvecklingen.

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

För att förvalta och bevara arter är det viktigt att hålla koll på beståndens utveckling över tid. Här får du lära dig om inventeringar av vilt och fisk.

Lax. Foto.

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att ha kunskaper för att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Älgtjur med gult halsband i snöigt fjällandskap. Foto.

Podcast, filmer och nyheter med studenter

Här kan du lyssna på podcast, se filmer och läsa intervjuer med våra masterstudenter!

Porträttbild av Amber Mertens De Vry.

Följ våra studenter på Instagram

Nyfiken på hur det är att plugga hos oss? Följ våra studenter på Instagram!

Publicerad: 09 augusti 2023 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…