Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Kompetenscentrum företagsledning

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, inom ämnet företagsledning. KCF har medarbetare inom SLU:s fakulteter LTV, NJ och VH.

Företagsledning - vinterns webbinarier

Vad krävs av just ditt företag för att ligga i framkant i framtiden och vilka förändringar innebär det? Detta har vi diskuterat under vintern i en intressant webbinarieserie finansierad genom EU-projektet Rubizmo och i regi av SLU Kompetenscentrum företagsledning.
Vi träffade företagare och rådgivare som delade med sig av kunskap och erfarenheter av marknadsutveckling, produktivitetsförbättring samt praktiska lärdomar av innovation. 

Publicerad: 14 april 2021 - Sidansvarig: marianne.persson@slu.se
Loading…