Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

  Kontakta oss! Följ KCF på 

SLU_080506_0006_jgz.jpg

Vinst- och lösamhetsdag på Alnarp 15 februari

Ett aktuellt seminarium om hur det går för de olika branscherna och hur olika strategival kan påverka utvecklingen. Mjölk, växtodling och gris - intressanta föreläsare reder ut begreppen för varje bransch. Ett samarbete med Partnerskap Alnarp. Välkomna!

Den 15 februari kl 8.30-16.00 i Craafordsalen, Sundsvägen 12, Alnarp. 

Läs mer om programmet för vinst- och lönsamhetsdagen 15 februari