Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

  Kontakta oss! Följ KCF på 

Per.liggande.jpg

KCF tycker till

KCF:s medarbetare har under försommaren varit flitiga krönikörer och debattörer i lantbrukspressen.
Först ut var Per Hansson som i början av juni skrev engagerat på ATL:s debattsidor om den pågående torkan.
Därefter skrev Martin Melin en krönika i Hushållningssällskapets medlemstidning Gröna Affärer om vikten av utbildning för framtiden.
Och på själva midsommarafton satte Ove Karlsson några "magic moments" på pränt i Jordbruksaktuellt.