Hoppa till huvudinnehåll

Historiska sädesslag i framtidens mat

I ett fyraårigt projekt undersöks gamla spannmålssorter av forskare från SLU och Högskolan Kristianstad tillsammans med branschfolk. Syftet är att undersöka potentialen hos kulturspannmål i ekologisk produktion.

Nyckelpiga på ett ax.

Det goda kornet

Finns det mervärden med äldre spannmålssorter jämfört med de moderna sorterna?

Spannmål är en central del av vårt kulturarv som bidragit till den mänskliga civilisationens utveckling. Kulturspannmål, gamla sorter som inte genomgått modern växtförädling, har en bredare genetisk variation än moderna spannmål och anses bland annat vara mer resilienta mot miljövariation. Finns det fler fördelar? Följ vårt arbete med att ta reda på detta!

Publicerad: 11 januari 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…