Databeskrivning

Riksskogstaxeringens statistik

Senast ändrad: 31 oktober 2023

Riksskogstaxeringen redovisar officiell statistik om skogarnas tillstånd och förändring och bygger på en landsomfattande årlig stickprovsinventering av Sveriges skogar som pågått sedan 1923.

Statistik finns för olika områden, bland annat om arealförhållanden, virkesförråd och trädbiomassa, årlig tillväxt, skogsskador, vegetations- och ståndortsförhållanden, avverkning, samt detaljerad inventering av växter, räkning av blåbär och lingon, och inventering av specifika objekt, exempelvis hackspettsspår och myrstackar.

Ladda ned data