Tävling: Sveriges mest inspirerande naturvägledning

Senast ändrad: 08 oktober 2018
hoga-kusten ES_ljusare_mindre_beskuren.jpg

Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? Guidningar, utställningar, naturstigar eller andra aktiviteter som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang. Fram till 31 augusti 2018 kunde man nominera naturvägledning som man upplevt (eller själv tagit fram!).

Centrum för naturvägledning (CNV) bad om hjälp för att lyfta fram riktigt bra och inspirerande naturvägledning och vi gjorde det genom en tävling. På så sätt kan CNV tillsammans med andra sprida goda exempel och inspirera varandra.

Fram till 31 augusti kunde man nominera naturvägledning i Sverige. En jury utsåg en vinnare. Vinnaren tillkännagavs den 8 oktober på CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden.

Vinnaren

Se här vilket tävlingsbidrag som blev vinnare.

 

Vad kunde nomineras?

Man kunde nominera både sin egna och andras naturvägledning.

Med naturvägledning menar vi metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Exempel på naturvägledning är guidning och berättande, utställningar, natur- och kulturstigar, audioguider och appar. Läs mer om naturvägledning här.

Tävlingsbidragen bedömdes utifrån:

  • i vilken utsträckning naturvägledningen bidrar till att skapa engagemang för natur och naturvård
  • hur naturvägledningen bidrar till positiva naturupplevelser, fördjupad kunskap, reflektion, aha-upplevelser, dialog och delaktighet.

Var finns Svergies bästa naturvägledning?Det gick bra att nominera både bemannad och icke-bemannad naturvägledning eller en kombination av de två typerna. 

Naturvägledningen som nominerades kunde drivas i ideell, privat eller offentlig regi.

Den behövde inte finnas kvar längre, men skulle finnas dokumenterad i någon form.

Hur man nominerade

Man nominerade via nedanstående formulär.

I nomineringen beskrev man naturvägledningens syfte, utformning och resultat. Man fick gärna utgå ifrån vad deltagarna tyckte och tänkte när man beskrev resultatet. 

För beskrivning och motivering fick man använda maximalt 1500 ord inklusive blanksteg. Textfiler skulle skickas till cnv@slu.se.

Man skulle ange vem (person eller organisation) som tagit fram naturvägledningen.

Man kunde även styrka bidraget med (maximalt) tre bilder och en film på tre minuter. De skulle skickas till cnv@slu.se.  

Varje nominering skulle styrkas av ytterligare två personer. Man fyllde i deras namn och e-postadress i formuläret. Inför val av finalister hade CNV möjlighet att ta kontakt med tillstyrkarna.

En person hade möjlighet att nominera flera bidrag. 

Nomineringarna kommer inte att publiceras eller presenteras utan tillstånd från de berörda aktörerna. 

Vad man vinner

Priset till den som tagit fram den vinnande naturvägledningen är, förutom ett fint diplom, att CNV gör ett större reportage om projektet eller verksamheten till vår hemsida och till nyhetsbrevet Naturvägledaren. På CNV:s jubileumskonferens 8-9 oktober presenterades vinnaren. 

Finalister

Tio finalbidrag utsågs efter 31 augusti. En jury avgör vilket bidrag som vinner.

Bidragen som kommit till final kommer att presenteras i ett nummer av CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren och på CNV:s hemsida. 

Nyttan för naturvägledning i Sverige

Vi på CNV hoppas och tror att tävlingen och presentationen av vinnare och finalister ska inspirera och motivera andra att vidareutveckla sin naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många! 

Formulär för nominering av tävlingsbidrag

I ett textdokument behöver du beskriva naturvägledningen och motivera varför du tycker det är den bästa naturvägledning i Sverige. Texten får vara på max 1500 tecken inklusive blanksteg. Skicka textdokumentet till cnv@slu.se.

Du kan styrka nomineringen genom att e-posta max tre bilder och en film (på max 3 minuter) till cnv@slu.se.

Ange titeln på din nominering vid alla medskick via e-post.

Dina kontaktuppgifter

Tillstyrkarnas kontaktuppgifter

Godkänn och skicka in nomineringen

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Tävlingen ingår som en del av CNV:s jubileumsprogram. Vi fyller 10 år!


Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se