SLU:s historik

Senast ändrad: 04 juli 2024

SLU är ett ungt universitet med gamla anor. Det bildades 1977 efter en sammanslagning av Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara.

SLU 40 år

Under 2017 firade SLU sina 40 år med olika aktiviteter för allmänheten och för de anställda och studenterna. Här kan du titta på en film, lyssna på en podd och köpa en bok från jubileumsåret.

Rektorsröster på film

Fyra tidigare rektorer och SLU:s första förvaltningschef reflekterar över universitets utveckling under 40 år.

Jubileumspodden 2017

Lyssna på SLU:s jubileumspodd och möt några SLU-are som berättar om sitt universitet under jubileumsåret.

Köp boken om SLU

SLU - ett universitet mitt i samhällets utveckling. Boken kostar 50 kronor. Kontakta Servicecenter på något av våra campus.

Högre utbildning och forskning sedan 1700-talet

I mitten av 1700-talet togs de första stegen mot högre utbildning och forskning inom jordbruk, skogsbruk och veterinärmedicin.

På 1700- och 1800-talen tillkom Veterinärinrättningen i Skara (1775) samt Veterinärinstitutet och Skogsinstitutet i Stockholm. I Ultuna och Alnarp bildades lantbruksinstitut.

För forskning och försök fanns också statliga och privata institutioner som till exempel Centralanstalten för försöksväsendet på experimentalfältet i Stockholm.

Lantbrukshögskolan bildades 1932, baserad på Ultuna lantbruksinstitut och på delar av Centralanstaltens forskningsverksamhet.

I början av 1900-talet inleddes en samordning av de vetenskapliga institutionerna som resulterade i tre högskolor: Kungliga Lantbrukshögskolan, Kungliga Skogshögskolan och Kungliga Veterinärhögskolan.

År 1975 fick dessa en gemensam styrelse och andra gemensamma organ.

Den 1 juli 1977, slutligen, bildade de tre högskolorna samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara tillsammans SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Några nedslag i historien

1775

Veterinärinrättning grundas I Skara. Peter Hernquist, lärjunge till Carl von Linné och den svenska veterinärmedicinens fader, förestår den nya institutionen som är den sjätte i sitt slag i världen.

1821

Veterinärinrättning grundas I Stockholm. Byter namn till Veterinärinstitutet 1867 och blir en högskola 1914.

1813

Kongl. Svenska LandtbruksAcademien installeras som ett organ för lanthushållningens främjande i Sverige. Akademien bedriver forskning och försöksverksamhet på Experimentalfältet i Stockholm.

1828

Skogsinstitutet grundas med uppgift att erbjuda utbildning åt studenter skogsutbildning. Blir högskola 1914.

1848

Ultuna lantbruksinstitut inrättas på initiativ av Robert von Kraemer och Johan Arrhenius.

1862

Slottet i Alnarp invigs och den första högre lantbrukskursen, senare kallad agronomkursen, togs emot.

1907

Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet inrättas. Hit förs större delen av verksamheten från Lantbruksakademiens experimentalfält.

1932

En lantbrukshögskola bildas, baserad på Ultuna lantbruksinstitut och på delar av Centralanstaltens forskningsverksamhet. 

1933

Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut bildas. Här utbildades bland annat lantmästare.

1977

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, bildas. Det sker genom en sammanslagning av lantbruks-, skogs- och veterinärhögskolorna, Veterinärinrättningen i Skara och Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.