Universitetsledning

Senast ändrad: 03 maj 2019

Här presenteras SLU:s universitetsledning, som inbegriper rektorer och universitetsdirektörer.

Rektor

Karin Holmgren

018-67 12 58, 073-021 51 08, karin.holmgren@slu.se,
cv-sida, inklusive presentation

Prorektor/vicerektor, samverkan

Erik Fahlbeck

018-67 19 71, 073-087 35 44
erik.fahlbeck@slu.se

Vicerektor, fortlöpande miljöanalys

Kevin Bishop

018-67 31 31, 070-638 25 17,
kevin.bishop@slu.se, cv-sida

 

Ylva Hillbur, vicerektorVicerektor, internationella relationer

Ylva Hillbur

040-41 50 32, 076-115 41 34
ylva.hillbur@slu.se 

 

Universitetsdirektör

Martin Melkersson

018-67 13 70, 072-544 13 70
martin.melkersson@slu.se

 

Biträdande universitetsdirektör

Birgitta Wikmark Carlsson

018-67 14 84, 076-135 17 74
birgitta.wikmark.carlsson@slu.se 

Rektors och prorektors sekreterare

Vakant

Universitetsdirektörens sekreterare

Lillemor Karlsson
018-67 10 22, 070-336 10 22
lillemor.karlsson@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: ew-red@slu.se