Universitetsledning

Senast ändrad: 16 april 2024

Här presenteras SLU:s universitetsledning, som inbegriper rektorer och universitetsdirektörer.

Rektor Maria Knutson Wedel, foto.

 Rektor

 Maria Knutson Wedel

018-67 10 60, rektor@slu.se, cv-sida
Läs om Maria Knutson Wedel i skriften Rektorsinstallation 2019

Pär Forslund, prorektor

Prorektor

Pär Forslund

018-67 22 81
par.forslund@slu.se, cv-sida

Anna Lundhagen, porträtt.Vicerektor, samverkan och miljöanalys

Anna Lundhagen

018-67 23 70
anna.lundhagen@slu.se, cv-sida

 

Göran Ståhl, SLU. Foto.

Vik. vicerektor miljöanalys

Göran Ståhl

090-786 84 59
goran.stahl@slu.se, cv-sida

 

Bild på vicerektor Ylva Hillbur. Foto: Jenny Svennås-GillnerVicerektor, internationella relationer

Ylva Hillbur

040-41 50 32
ylva.hillbur@slu.se 

 

Universitetsdirektör Martin Melkersson, foto. Universitetsdirektör

Martin Melkersson

018-67 13 70
martin.melkersson@slu.se 

 

 

 

Rektors sekreterare

Pia Schultz

018-67 20 65
pia.schultz@slu.se

Prorektors och vicerektorers sekreterare

Dan Långström

018-671556
Dan.langstrom@slu.se

Universitetsdirektörens sekreterare

Lillemor Edling

018-67 10 22
lillemor.edling@slu.se