Orter där SLU har verksamhet

Senast ändrad: 16 januari 2024
En Sverige-karta med alla orter där SLU har verksamhet inprickade.

SLU har störst verksamhet i Uppsala, Alnarp, Umeå, Skara och Skinnskatteberg. Utbildning, forskning, försöksverksamhet och miljöanalys bedrivs också på fler orter i landet.

Hitta till och på våra större orter

Här kan du läsa om de större SLU-orternas med information om orten, hur du hittar dit och även hur du hittar när du är på plats.

SLU bedriver också utbildning, forskning och miljöanalys på många utbildningsorter, forskningsstationer och i försöksparker över hela landet.

SLU:s alla fastigheter

SLU:s fastighetsavdelning förvaltar alla SLU:s fastigheter.

Se karta, förteckning och beskrivning över SLU:s alla fastigheter (sida på medarbetarwebben) 

Lantmäteriets karttjänst

Som hjälp att hitta rätt kan du använda dig av exempelvis Lantmäteriets karttjänst.

Skriv in SLU-ortens namn och sök reda på den på Lantmäteriets webbkarta. Kan användas för att få upp en detaljerad ortskarta eller ett flygfoto.

Fakta:

Sevärt vid SLU

Här finns något av det som SLU har att visa upp för yrkesverksamma och intresserad allmänhet på olika orter.

Norra Sverige

Mellansverige

Södra Sverige


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00