Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till SLU Youth Institute! 

Syftet med SLU Youth Institute (SLU YI) är att skapa intresse hos svenska gymnasieelever för hur livsmedelsförsörjningen ska tryggas i världen och för att hitta hållbara lösningar på de globala utmaningarna. SLU Youth Institute är en svensk del av de många Youth Institutes som organiseras runt om i världen av World Food Prize Foundation. För att delta skriver gymnasieeleverna en uppsats om en global utmaning inom området hållbar livsmedelsförsörjning. 

Finalerna i SLU Youth Institute avgjorda!

Två särskilt framstående elever har nu utsetts som får chansen att delta i Global Youth Institute, arrangerat av World Food Prize Foundation.

Joanna och Smilla lämnade in väl utformade uppsatser där de föreslog genomtänkta och hållbara lösningar på svåra globala utmaningar. Enligt experterna presenterade de även sina uppsatser med stort engagemang i rundabordssamtalen. De är därför årets SLU Youth Institute-pristagare. Grattis!

Hedersdoktor vid SLU belönas med World Food Prize 2021

Dr. Shakuntala Haraksingh Thilsted belönas med 2021 års World Food Prize för sitt arbete med att förbättra akvatiska livsmedelssystem för ökad nutrition och resilienta ekosystem. Shakuntala Haraksingh Thilsted utnämndes 2020 till hedersdoktor vid SLU och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Här kan du se de tre föredragen från finalerna!
Studenter som pluggar

Vad är SLU Youth Institute?

SLU Youth Institute är en spännande utmaning för dig som gymnasieelev och kan i grunden komma att förändra din syn på världen. SLU Youth Institute arrangeras av SLU tillsammans med World Food Prize Foundation. Du engagerar dig i avgörande globala utmaningar tillsammans med experter inom området, deltar i aktiviteter och utforskar olika sätt att göra skillnad i Sverige, Europa och över hela världen.

Loading…