Fiska för forskning – med appen Spöreg

Senast ändrad: 23 april 2024
Appikon med fisk på mätbräda

Fiskar av vissa arter är lättare att fånga än andra. Det gäller även inom fiskforskningen. Genom medborgarforskning kan du samarbeta med forskare för att öka kunskapen om arter som är viktiga för sportfisket, men som vi har svårt att samla in bra data om med våra vanliga övervakningsmetoder. Bli ”spöreggare”! Det är bra för fisken, ekosystemet och sportfisket.

Gädda och öring är exempel på arter som är svårfångade med de redskap vi normalt använder inom fiskövervakningen, till exempel nät och ryssjor. De få fångster som görs vid vetenskapliga provfisken blir alltså inte representativa. Genom samarbete med sportfiskare kan vi få en mer rättvisande bild av de här fiskbestånden. Tillsammans får vi fler timmar på vattnet och därmed större möjligheter att observera tillstånd och upptäcka förändringar.

Appen Spöreg är ett digitalt verktyg för datainsamling av sportfiskets arter och fångster. Via appen registrerar man sin fisketur och de fångster som görs. Informationen ger oss ökad kunskap om fiskbestånden och kan också användas för att följa upp deras status. I appen kan man också rapportera in observationer av däggdjur och fågel (säl och skarv) så vi kan lära oss mer om deras betydelse för fisket. Bli en spöreggare och fiska för forskning du också. Ansök längre ned på sidan!

Sportfisket påverkar de akvatiska ekosystemen

Sportfiske är populärt, och det finns också en ambition hos både myndigheter och intresseorganisationer att utveckla fisket ännu mer. Men sportfisket påverkar förstås också fiskbestånden och ekosystemen i våra hav, sjöar och vattendrag. Vill man utöka fisket är det ännu viktigare att vi har bra kunskap om vad sportfisket betyder både för miljön och för samhället. Vi behöver kunskap så att vi kan nyttja resursen - fisken - på ett sätt som är hållbart i längden.

Är du en seriös sportfiskare?

Vi anser att en seriös sportfiskare tar ansvar. Om man fiskar och nyttjar en fri resurs, då har man också ett ansvar att bidra till att fisket blir hållbart och att bestånden mår bra. En seriös sportfiskare ger något tillbaka. I det här fallet data, som forskare kan använda för att kartlägga hur fiskbestånden mår. Genom att regga dina fisketurer gör du alltså en fiskevårdande insats. Det är bra för fisken, ekosystemet och sportfisket.

Vad innebär det att vara en spöreggare?

En spöreggare...

 • fiskar som vanligt. Vi ber dig inte ändra beteende eller göra något annat än du gör i dag. Det enda vi ber om är att du reggar fisketurer i appen Spöreg. Antingen i realtid eller efter en avslutad fisketur.*
 • bidrar till medborgarforskning. För att data som du skickar in ska vara användbart behöver du ändå följa ett par forskningsprinciper.
  • Du bestämmer innan fisketuren börjar om turen ska registreras eller inte. Att i förväg bestämma om turen ska registreras eller inte är god forskningssed och ökar användbarheten av de data som samlas in. Om en spöreggare väljer att till exempel bara rapportera fisketurer med stora fiskar kommer det att ge en felaktig bild av fisket, och vice versa. Vi är lika intresserade av turer utan fångst som turer med fångst.
  • Du rapporterar helst turer i realtid. Om du efterrapporterar bör du göra det så snart som möjligt efter att turen avslutats. Detta för att minska risken att du glömt något eller minns fel.
  • Vi uppmanar dig också att ha lämplig utrustning och hantera fisken på ett professionellt och skonsamt sätt vid längdmätning och eventuell vägning. Oavsett om det är för konsumtion eller återutsättning. I filmen Havsöring - sportfiske och återutsättning finns tips på hur du hanterar den fångade fisken och hur du släpper tillbaka den så skonsamt som möjligt (Länsstyrelsen i Blekinge län). Även i filmen Ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda tipsas om hantering av fisk, också den från Länsstyrelsen i Blekinge län.
 • får bra data över sina fisketurer. De data som du skickar in kan vi sammanställa åt dig så du får en överblick av fångster, storlekar med mera. En fiskedagbok helt enkelt.

* Instruktioner hur appen fungerar ges i samband med att din ansökan godkänns

Kan du bli en spöreggare?

För att fiska för forskning behöver du:

 • fiska i någon av de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön (Jämtland) och/eller fiska på kusten
 • fiska från båt
 • fiska efter någon av följande arter*
  • gädda (alla områden)
  • öring (alla områden)
  • lax (Vänern, Vättern eller på kusten)
  • röding (Vättern)

* fler arter kan tillkomma framöver

Ansök om att bli en spöreggare

Vilka målarter vill du spöregga?
I vilka områden vill du spöregga?
På en skala från 1 (nybörjare) till 7 (väldigt erfaren) - hur skulle du kategorisera dig själv som sportfiskare?
Hur skulle du bedöma dina sportfiskekunskaper, generellt, jämfört med den genomsnittliga sportfiskare du känner till?
En stor del av mitt liv kretsar kring sportfiske
Sportfiske är min viktigaste sysselsättning på fritiden (hobby)
De flesta av mina vänner är på något sätt kopplade till sportfiske.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
goran.sundblad@slu.se, 010-478 42 92