Distanskurser i svampkunskap

Senast ändrad: 01 augusti 2023
En gul svamp, foto.

Hos oss kan du läsa en översikts- och en påbyggnadskurs om svamp. Här kan du som redan kan lite om svamp och vill lära dig mer om deras biologi, ekologi och taxonomi, lära dig känna igen de vanligaste svamparna och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och människor.

Kurserna vänder sig till dig som är svampintresserad, student eller yrkesverksam som på olika sätt arbetar med svamp t ex inom sjukvård, naturvård eller som lärare, eller vill bli svampkonsulent.

Båda kurserna har sedan starten 2018 varit rejält översökta. Även om kurserna är på distans är närvaro är obligatorisk på de två träffar som båda kurserna börjar och avslutas med.

Svampkunskap – en introduktion till mykologi

5 juni – 27 augusti 2023

Detta är en kurs för dig som redan har lite grundkunskaper om svamp och vill få en översikt i mykologi, svampars biologi och ekologiska roller samt att bättre lära dig att känna igen våra vanligare arter. I utbildningen ingår att du skall lära dig känna igen 200 mat- och giftsvampar, bli bekant med svampsystematik och hur man bestämmer svampar, svampars ekologi och betydelser i naturen och samt olika sätt vi använder svamp på.

Obligatoriska träffar

  1. Lördag - söndag 10–11 juni kursträff med föreläsningar, exkursioner, diskussioner och övningar i Uppsala.
  2. Onsdag – söndag 23–27 augusti, träff på Billingen i Skövde med exkursioner, bestämningsövningar, svampekologi, diskussioner och avslutande artprov.

Preliminärt Mykologikursschema grundkurs 2023 (pdf)

Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi

28 augusti 2023 – 14 januari 2024

För att vara behörig behöver man ha gått SLU:s introduktionskurs i svampkunskap mykologi eller har förkunskaper som motsvarande 5hp i mykologi. Den vänder dig till dig som redan kan våra vanligaste svamparter Du behöver kunna lite arter och vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper i mykologi. Med hjälp av de senaste forskningsrönen kommer kursen ge en både bred fördjupning av kunskapsläget om svamparnas artmångfald, släktskap och systematik liksom våra ökande insikter om svampars förekomster och betydelser för olika processer i naturen. Du kommer att stifta bekantskap med mikroskopering liksom att DNA- metoder som används för att identifiera och förstå svampars förekomster, biologi och processer. Kursinnehållet omfattar också avsnitt om nytto- och skadesvampar i jord- och skogsbruk, naturvårdsbiologi och svampfysiologi.

Obligatoriska träffar

  1. Fredag – söndag 15–17 september 2023 träff på Billingen i Skövde med föreläsningar, exkursioner och bestämningsövningar.
  2. Fredag - söndag 12–14 januari 2024 träff på SLU i Uppsala med föreläsningar, mikroskopering, seminarier och redovisningar av egna arbeten.

Preliminärt Mykologikursschema påbyggnadskurs 2022-2023 (pdf)

 

Fakta:

Båda kurserna är upplagd med två obligatoriska träffar och med egna självstudier av litteratur, diskussioner och föreläsningar på internet samt ett eget arbete däremellan. Man bekostar själva resor till och från träffar liksom kost och logi. Anders Dahlberg är kursledare. Medverkar gör Petra Fransson (SLU), på introduktionskursen Rut Folke från Svampkonsulenternas Riksförbund, samt på fortsättningskursen Michael Krikorev (SLU-Artdatabanken).

För godkända kurser krävs närvaro vid de obligatoriska träffarna, godkänd hemtentamen, godkänt eget arbete och för introduktionskursen också godkänt artprov. Man behöver tillgång till en dator, internet och e-post.

Anmälan

Anmälan till kurserna sker genom antagning.se

Kurskoder och mer information om kurserna finns i SLU:s kurskatalog.

 

Tips om andra svampkurser på universitetsnivå: