Hoppa till huvudinnehåll

Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis

På det här programmet lär du dig analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till detta internationella masterprogram med fokus på policy och ekonomisk analys. Programmet ger dig internationell erfarenhet i ett globalt nätverk och öppnar flera olika karriärvägar. Kurserna på programmet ger dig den djupgående kunskap som krävs för att förstå och bedöma de socioekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av jordbruks-, livsmedels- och miljöpolitik.

Afepa är ett 2-årigt program som leder till en dubbel examen. Det drivs av SLU i samarbete med tre andra välrenommerade europeiska universitet samt tre partneruniversitet i Europa, Afrika och Sydamerika. Som student på det här programmet läser du ditt första år på ett av partneruniversiteten och ditt andra år på ett annat. Du får examen från båda universiteten.

Förutom en ingående förståelse för nationalekonomi och policyanalys får du alla de möjligheter ett stort internationellt nätverk medför. Du kan också se fram emot goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Med en examen från detta program kan du arbeta vid internationella, nationella eller regionala myndigheter, icke-statliga organisationer eller nationella och multinationella företag. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Mer information om Afepa, hur du ansöker och vilka stipendier som finns att söka finns på www.afepa.eu

FAKTA & BEHÖRIGHET

The period for applications from non-European candidates for the AFEPA master's programme is over. The application deadline for European students is extended to April 2024.

Namn: Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning omfattande minst 90 hp inom nationalekonomi.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

För att bli antagen till masterprogrammet AFEPA krävs att studenten söker och blir antagen till programmet via konsortiet för AFEPA. För mer information se www.afepa.eu .

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet AFEPA syftar till en ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi. Ekonomie masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in Economics).

Förutom en examen vid SLU ger programmet möjlighet att ansöka om examen (double degree) vid något av de deltagande universiteten; Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Tyskland, Université catholique de Louvain, Belgien, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italien.

Examenskrav

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet nationalekonomi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

 
 

INNEHÅLL

Under de två år du studerar på detta internationella program läser du avancerade teoretiska och tillämpade kurser i ekonomi och kvantitativ metod. Du läser också kurser i jordbruks- och handelspolitik, miljö- och naturresurspolitik samt landsbygdsutveckling. För att koppla samman teori och metod med praxis arbetar du under den sista terminen med ett problemlösande projekt, och skriver ditt examensarbete om detta.

Afepa organiseras av fyra europeiska partneruniversitet, varav SLU är ett. De andra tre är Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) i Milano, Italien, , Rheinische-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (UBonn)  i Tyskland och Université catholique de Louvain (UCL) i Belgien. I partnerskapet ingår också tre associerade universitet:  Pontifica Universidad Catolica (PUC) i Chile, University of Alberta (UAlberta) i Kanada och Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Spanien.

Dessa sju partneruniversitet är alla internationellt kända för sina vetenskapliga framgångar och för att ha utbildningsprogram av hög kvalitet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Studenter med examen från Afepa är kvalificerade att utforma och utvärdera offentlig politik inriktad på lantbruks- och livsmedelssektorn, landsbygdsområden och naturresurser. De kan ge relevanta politiska rekommendationer för en mer hållbar utveckling och ta ansvar på internationella, nationella och regionala myndigheter samt i icke-statliga organisationer, konsultföretag, branschorganisationer och privata företag.

Examen

Masterexamen med huvudområdet nationalekonomi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

AFEPAs praktikkurs

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Analytiska metoder

2024-09-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomisk teori

2024-09-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Produktionsekonomi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

AFEPAs praktikkurs

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Econometric Theory

2025-01-20 - 2025-02-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Applied Econometrics

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Politisk utvärdering

2025-03-25 - 2025-05-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Environmental Policy

2025-05-02 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

AFEPAs praktikkurs

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

AFEPAs praktikkurs

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Makroekonomisk teori

2024-11-01 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

AFEPAs praktikkurs

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

AFEPAs praktikkurs

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…