Hoppa till huvudinnehåll

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till bättre förståelse för vår miljö och bättre hantering av våra naturresurser?
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Europa har en lång tradition av intensivt nyttjande av naturresurser, men även av missbruk och överutnyttjande av vatten- och markresurser. Det har gjort oss mycket uppmärksamma på försämrad miljö och ekosystemens sårbarhet. Europa ligger därför i framkant när det gäller miljöforskning och hur forskningsresultaten används i övervakning, styrning, lagstiftning, policy- och förvaltningsåtgärder samt för utveckling av miljöteknik.

Som student på det här programmet, som är ett samarbete mellan fyra välkända europeiska universitet, får du djupgående kunskap om miljö och hållbart nyttjande av naturresurser. Du studerar med ett internationellt perspektiv baserat på miljöplanering, förvaltning, analys, forskning och hållbar utveckling. 

Det finns sex inriktningar inom programmet, och tre av dem ges på SLU:

  • Vattenresurser
  • Markresurser och markanvändning
  • Miljöförvaltning.

Du läser första året på ett universitet och ditt andra år på ett annat. Du får din examen från båda, alltså en dubbel masterexamen.

EnvEuro-programmet lockar studenter från hela världen och som student på programmet har du utmärkta möjligheter att bygga upp ett stort kontaktnät inför framtiden. Med en dubbel masterexamen i miljövetenskap kan du jobba som expert på universitet, myndigheter, inom privata sektorn eller icke-statliga organisationer, i ditt hemland eller utomlands. Du kommer också att vara väl rustad för att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen och en karriär som forskare eller universitetslektor.

Så ansöker du

Om du vill söka till programmet med SLU som hemuniversitet (det universitet där du läser första året) ansöker du på antagning.se.

Om du vill läsa det första året på ett av partneruniversiteten ansöker du genom detta universitet. Information finns på EnvEuro-konsortiets webbplats.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: EnvEuro - European Master in Environmental Science
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81033
Anmälningskod för internationella studenter: 81051

Behörighet:

För att bli antagen till EnvEuro - European master in Environmental Science krävs examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med fördjupning inom ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi, lantbruksvetenskap, skogsvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller annan naturvetenskap.
Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
Programmet ges på engelska. Kunskaper motsvarande Engelska 6 krävs. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.
Programmet vid SLU (när SLU är hemuniversitet) innehåller tre olika spår Water resourcesSoil resources and land use samt Environmental management, där de ingående kurserna har olika krav på särskild behörighet och det är inte självklart att man uppfyller förkunskapskraven till samtliga spår genom att man uppfyller kraven för särskild behörighet till programmet. Vid de andra universiteten inom EnvEuro, där studenterna läser år två, erbjuds fler spår.
För att bli antagen till EnvEuro - European master in Environmental Science krävs att studenten söker och blir antagen till programmet via SLUs anmälningssystem.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet EnvEuro - European Master in Environmental Science syftar till en masterexamen med huvudområdet miljövetenskap. Masterexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan möjliggöra även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet miljövetenskap (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science).

Förutom en examen vid SLU ger programmet möjlighet att ansöka om examen (double degree) vid något av de deltagande universiteten.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet miljövetenskap ( A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Krav för dubbelexamen:

För att kunna få ett examensbevis utfärdat av EnvEuro-konsortiet ska också följande kursfordringar vara uppfyllda:

  • Environmental Management in Europe, distanskurs, 7,5 hp,
  • minst 30 hp valbara programkurser vid SLU enligt fastställd studieplan,
  • minst 30 hp kurser vid något av de övriga ELLS-universiteten,
  • självständigt arbete inom miljövetenskap enligt fastställd studieplan och anvisningar från EnvEuro-konsortiet.

INNEHÅLL

Det första året studerar du på ett av de fyra EnvEuro-universiteten (hemuniversitetet) och det andra året vid ett av de andra universiteten (värduniversitetet), där du också gör ditt examensarbete. De fyra universitet du kan studera på är SLU, Köpenhamns universitet (Danmark), universitetet i Hohenheim (Tyskland) och BOKU (Wien, Österrike).

Programmet har en obligatorisk kurs om miljöförvaltning i Europa som alla programstudenter läser tillsammans och som ges på distans mot slutet av första terminen. Den obligagoriska kursen inleds med en fysisk träff i samband med ELLS-konferensen , där du möter alla studenter samt lärare och administratörer från de fyra universiteten (det går också att delta via videolänk).

 
Första terminen på SLU väljer du baskurser ur ett brett utbud som varierar lite beroende på vilken specialisering du valt (se EnvEuro-konsortiets webbplats). Under termin 2 väljer du kurser inom din specialisering. Tredje terminen åker du till värduniversitetet och fortsätter med samma eller en annan specialisering. Den sista terminen gör du ditt examensarbete. Programmet leder till en dubbel examen från ditt hemuniversitet och från värduniversitetet.

 

Vill du veta mer?

Fullständig information om universiteten, inriktningarna och kurserna på programmet hittar du på EnvEuro -konsortiets hemsida.

Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

Utexaminerade EnvEuro-studenter arbetar t.ex. som doktorander eller forskare vid universitet, som experter i miljövetenskap inom statlig och privat sektor och intresseorganisationer eller som lärare, i hemlandet eller utomlands.

Tack vare studier vid två universitet i två olika länder har du stora möjligheter att öka din interkulturella kompetens, bygga nätverk som hjälper dig i din framtida karriär och få en bred förståelse för olika frågor inom det miljövetenskapliga området.

 

Examen

Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Miljögeokemi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljöanalys

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Forskningspraktik

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljögeokemi

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…