Sveriges lantbruksuniversitet

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser?

Europa har en lång historia av intensiv användning och missbruk av naturresurser vilket har lett till att många har uppmärksammat och tagit itu med miljöproblemen. Europeiska länder är nu ledande inom miljövetenskaplig forskning och dess tillämpningar inom miljöövervakning, förvaltning av ekosystem och naturresurser, miljölagstiftning och miljöteknologi.

På EnvEuro-programmet studerar du ämnen som rör hållbarhet inom områdena mark, vatten och biologisk mångfald och målet är att ge studenterna europeiska och internationella perspektiv på miljöfrågor inklusive planering, förvaltning och forskning. Det finns sex olika specialiseringar inom programmet, varav tre ges på SLU:

  • Vattenresurser (på SLU)
  • Markresurser och markanvändning (på SLU)
  • Miljöförvaltning (på SLU)
  • Miljöpåverkan
  • Ekosystem och biodiversitet
  • Klimatförändring

Programmet är ett samarbete mellan fyra europeiska universitet inom nätverket Euroleague for Life Sciences (ELLS) , ett samarbete mellan ledande universitet inom naturresurshantering, jord- och skogsbruksvetenskap, biovetenskap, veterinärmedicin, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap.

Studenterna på programmet läser ett år på ett av universitetet och det andra året på ett annat av universiteten. Efter slutförda studier ger programmet en dubbelexamen i miljövetenskap.

Det är viktigt att känna till att kurser inom programmet kan ha särskilda behörighetskrav och det är inte garanterat att behörighetskraven för programmet räcker för att uppfylla behörighetskraven för alla kurser.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.
Programkod: NM025
Namn: EnvEuro - European Master in Environmental Science
Studiestart: HT 2021
Studieort: Uppsala
Omfattning: 2 år, 120 hp
Språk: Engelska
Nivå: Masternivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 10
Anmälningskod för internationella studenter: 81051
Anmälningskod för svenska studenter: 81033
Sista anmälan för internationella studenter: 2021-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2021-04-15
Examen: Degree of Master (120 credits) with a major in Environmental Science.
Behörighet:
Equivalent to Bachelor´s degree, with specialisation in a natural science subject, such as Biology, Agricultural Science, Forest Science, Soil Science, Environmental Science or other.

This programme is taught in English. The applicants must further document their English language proficiency. For more detailed information please see https://enveuro.eu/

Det första året studerar man på ett av de fyra EnvEuro-universiteten (hemuniversitetet) och det andra året vid ett av de andra universiteten (värduniversitetet), där du också gör ditt examensarbete. De fyra universitet du kan studera på är SLU, Köpenhamns universitet (Danmark), universitetet i Hohenheim (Tyskland) eller BOKU (Wien, Österrike).

Programmet börjar med obligatoriska introduktionsdagar i Köpenhamns då man möter alla studenter och lärare och administratörer från de fyra universiteten. I samband med programstarten börjar också en kurs om miljöförvaltning i Europa som alla programstudenter läser tillsammans. Därefter åker man tillbaka till sitt hemuniversitet och kursen fortsätter som en nätbaserad distanskurs på halvfart. Parallellt med detta studerar man grundläggande kurser på hemuniversitetet.

Under termin 2 väljer man kurser vid hemuniversitet inom sin specialisering. Tredje terminen åker man till värduniversitetet och fortsätter med samma eller en annan specialisering och den sista terminen gör man sitt examensarbete. Programmet utmynnar i en dubbelexamen - både från ditt hemuniversitet och värduniversitetet.

Vill du veta mer?

Fullständig information om universiteten, inriktningarna och kurserna på programmet hittar du på EnvEuro -konsortiets hemsida.

Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

Utexaminerade EnvEuro-studenter arbetar t.ex. som doktorander eller forskare vid universitet, som experter i miljövetenskap inom statlig och privat sektor och intresseorganisationer eller som lärare, både i hemlandet och utomlands.

Tack vare studier vid två universitet i två olika länder har du stora möjligheter att öka din interkulturella kompetens, att bygga nätverk som hjälper dig i din framtida karriär och att få en bred förståelse för olika frågor inom det miljövetenskapliga området.

Stadsbild av centrala Uppsala

Campus Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och navet för SLU:s utbildningsverksamhet.SLU:s campus som ligger precis utanför centrala Uppsala är rymlig, lummig och pittoreskt och är en passande miljö för Sveriges enda jordbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…