Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar stadsutveckling Arbeta för en hållbar framtid för våra städer

Vill du arbeta med staden som helhet och med dina kunskaper om stadsplanering skapa trygga livsmiljöer för framtiden? Då ska du läsa programmet Hållbar stadsutveckling.

PROGRAMINFORMATION

För att bygga framtidens samhällen behövs hållbarhet på flera nivåer. Hur skapar vi samhällen där alla känner sig inkluderade? Hur maximerar vi ekosystemtjänster? Hur motverkar vi problem som översvämningar eller jobbar med klimatanpassning?

Den ökande urbaniseringen är en av vår tids stora utmaningar. De miljöproblem vi ser idag gör att frågor om hållbarhet ställs på sin spets. Samtidigt bidrar den tilltagande globaliseringen med nya och intressanta möjligheter, men också med spänningar i den sociala strukturen. 

På denna utbildning möts stadsplanerare, statsvetare, miljövetare, kultur- och naturgeografer och många fler med olika infallsvinklar, men samma mål: hållbar stadsutveckling. Programmet ger en masterexamen i landskapsarkitektur, och efter studierna kan du göra skillnad som exempelvis stadsplanerare, miljö- och klimatstrateg eller konsult i planering av social hållbarhet. 

Programmet ges i samarbete med Malmö universitets magisterprogram Hållbar stadsutveckling: ledning och organisering. År 1 läses på Malmö universitet (med undantag av en kurs som läses på SLU), och år 2 på SLU.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Svenska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81094

Behörighet:

För att bli antagen till Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram krävs:

• grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen

• särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:

- arkitektur
- byggd miljö
- fastighetsvetenskap
- fysisk planering
- företagsekonomi
- geografi
- kultur- och samhällsgeografi
- landskapsarkitektur
- landskapsvetenskap
- ledarskap och organisation
- miljövetenskap
- nationalekonomi
- samhällsbyggnad och byggnadsteknik
- samhällsplanering
- statsvetenskap.

Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Engelska 6 är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram syftar till en masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Programmet möjliggör också en magisterexamen i byggd miljö vid Malmö Universitet.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Landscape Architecture).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

  • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom landskapsarkitektur (A1N; A1F),
  • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom landskapsarkitektur (masterarbete/A2E),
  • maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Arbetet med hållbar stadsutveckling kräver ledning av samarbetet mellan olika parter (offentliga, privata, ideella). Hur ska det se ut? Vilka goda exempel finns? Programmet avser att fylla ett behov av expertis inom detta komplexa fält och samtidigt förbereda studenterna för forskarstudier i landskapsplanering. Avsikten är studenterna ska ta del av befintlig forskning och arbeta i nära relation till praktiken. Dels för att kunna utnyttja befintlig erfarenhet och arbeta praktiskt med frågor om hållbar utveckling, dels för att få en bakgrund och fördjupa kunskapen om hur hållbar utveckling kan förverkligas på ett innovativt sätt.

Programmet vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen i arkitektur, byggd miljö, företagsekonomi, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kulturgeografi, landskapsarkitektur, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap, naturgeografi eller statsvetenskap. Alternativt har du en akademisk yrkesexamen som arkitektexamen, civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen eller landskapsingenjörsexamen.

En viktig princip i undervisningen är att arbeta med verkliga fall. Det främjar verklighetsförankringen och gör att kunskapsinhämtandet känns meningsfullt och relevant. Detta är särskilt viktigt då utbildningen vänder sig till både yrkesverksamma och nyexaminerade kandidater inom tämligen skilda fält. Denna mångfald av erfarenhet och kompetens bland deltagarna ger ytterligare en dimension till den inhämtade kunskapen.


Programmet är ett samarbete mellan SLU Alnarp och Malmö universitet.

KARRIÄR

Utbildningen förbereder dig för en ledande roll i processer, kunskapsutveckling och opinionsbildning i olika organisationer, förvaltningar och företag som arbetar med utveckling av hållbara städer. Hållbar utveckling, inte minst när det gäller stadsmiljö, är redan en viktig fråga på många arbetsplatser, och behovet av personer med bred kunskap inom ämnet samt god förmåga att kommunicera och reflektera kan antas bli ännu större framöver.

Du kan arbeta dels inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, dels inom näringslivet hos företag som har intresse för stadsutveckling. Sådana företag arbetar exempelvis med byggande, urban design, fastighetsutveckling, miljö, energi och samhällsbyggnad. Du kan också välja att  inrikta dig mot forskning, journalistik eller utbildning i hållbarhetsfrågor.

Examen

Masterexamen med huvudområdet landskapsarkitektur.

RAMSCHEMA

Klicka här för att få en översiktsbild av ramschemat för läsår 2024/2025.

Årskurs 1

Stadens utmaningar

2024-09-02 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

 

UTBILDNINGSPLAN

Samhällsfrågor

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…