Hoppa till huvudinnehåll

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Miljögeotekniker eller miljökonsult?

Bli en modern och nytänkande civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Du får kunskap i att utveckla, kvantitativt bedöma och använda helhetslösningar som kan minimera belastningen på miljön.
Ansök nu

PROGRAMINFORMATION

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet och ger dig kunskap att utveckla och använda nya tekniker för att minska belastningen på miljön.

Utbildningen ger dig en vetenskaplig grund inom matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten). Programmet ger dig en gedigen utbildning inom teknik och naturvetenskap som är mycket eftersökt på arbetsmarknaden. Våra lärare är också forskare med spetskompetens inom vattenresurser, förorenade områden, meteorologi, mätmetoder, miljöanalys och teknik.

Den snabba materiella utvecklingen i Sverige och i världen har lett till stora belastningar på miljön. Vi måste därför utveckla nya tekniker för att förstå och minimera miljöbelastningen. Miljö- och vatteningenjören förstår sambandet mellan tekniska processer, samhällsfunktioner och miljöeffekter.

Det krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika aktörer i samhället för att komma till rätta med miljöproblemen. Utbildningen fokusera på att utveckla kompetenser för att bedöma konsekvenserna av vårt utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser samt för att klimatanpassa viktiga samhällsfunktioner. Som miljö- och vatteningenjör kommer du att förstår du hur saker hänger ihop och baserar dina beslut på systemförståelse, teknisk kunskap och matematiska verktyg. Du kommer att samarbeta med specialister inom skilda områden, inte bara med andra ingenjörer utan också med ekologer, kemister och miljöansvariga på företag och myndigheter.

Ansökan

Programmet ges i samarbete med Uppsala universitet och antagningen hanteras via dem.

INNEHÅLL

Utbildningen ger dig kunskaper inom såväl matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten) som i de miljötekniska användningsområdena inom produktion och forskning. I utbildningen ingår att inhämta och tolka information från olika miljöer med hjälp av mät- och modelleringsmetoder, och du får en inblick i hur det är att arbeta med utvecklingsprojekt inom miljö- och vattenteknikområdet. Undervisningen är kopplad till yrkeslivet och består av föreläsningar, lektioner, laborationer, projektarbeten, studiebesök och exkursioner.

Under årskurs ett och två bygger du upp en gedigen grund genom att få en introduktion till området miljö- och vattenteknik samt läser kurser inom matematik, kemi, biologi, fysik, datavetenskap och miljörätt. Under årskurs tre får du tillämpa dessa kunskaper i kurser i meteorologi, hydrologi, reglerteknik och markvetenskap. I årskurs fyra och fem väljer du att specialisera dig inom olika terminsblock där vi, utöver att läsa blockspecifika kurser, i projekt genomför arbetsuppgifter och övar i olika arbetssätt som är vanliga för miljö- och vatteningenjörer. Terminsblocken ges inom uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement samt ekosystemmodellering. Utbildningen avslutas med en termins självständigt examensarbete då du kan rikta in dig på det du är mest intresserad av. Examensarbetena utförs i regel på företag, myndigheter eller universitet.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

KARRIÄR

Efter utbildningen kan du söka jobb inom flera olika områden. Som civilingenjör i miljö- och vattenteknik kan du till exempel arbeta som:

  • miljögeotekniker
  • forskare
  • konsult
  • utredare
  • miljöingenjör

Utbildningen är en bra grund för dig som vill fortsätta med forskarstudier för att doktorera inom miljö- och vattenteknik eller närbesläktade ämnesområden.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student
Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studievägledning för programmet vid Uppsala universitet

studievagledare-w@uadm.uu.se

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…