Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsarkitekt - Alnarp Konsult eller stadsarkitekt?

Om du vill formge hållbara och användbara parker och landskap ska du bli landskapsarkitekt. Du får kunskaper som ger dig en nyckelroll i utformningen av framtidens samhälle.
Öppen för sen anmälan

 Spela en nyckelroll i arbetet med att möta klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och sociala utmaningar i samhället.

 Lär dig att tänka och argumentera utifrån ett holistiskt perspektiv och förena tekniska, ekologiska och sociala aspekter i samhällsbyggandet.

 Genom kreativa arbetsmetoder och processer utveckla verktyg för att gestalta hållbara lösningar för framtida livsmiljöer.

PROGRAMINFORMATION

Vill du vara en del i att skapa hållbara, välgestaltade och attraktiva livsmiljöer i städer och på landsbygden? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar genom din förmåga att identifiera problem och föreslå kreativa lösningar.

Landskapsarkitekter planerar, gestaltar och förvaltar vår gemensamma miljö för att möta klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och sociala utmaningar. Du har en kreativ roll, arbetar idébaserat och med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Genom en bred förståelse för människans relation till sin omgivning och med en förmåga att se helheter och förändringsprocesser har landskapsarkitekten en nyckelroll bland de som arbetar med vår fysiska miljö. 

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom landskapsarkitektprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 5 år, 300 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91022

Urval: En tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg.

Behörighet:

För att bli antagen till landskapsarkitektprogrammet, Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande:

- Matematik 3b alternativt Matematik 3c
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsarkitektprogrammet syftar till en landskapsarkitektexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsarkitektexamen (degree of Master of Science in Landscape Architecture).

Examenskrav

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 högskolepoäng (hp) med följande krav:

  • 180 hp obligatoriska programkurser

  • 75 hp valbara programkurser

  • 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E)

  • 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur (masterarbete, A2E)

Sammanlagt ska 150 hp av utbildningens 300 hp klassificeras som färdighetstränande.

INNEHÅLL

Under utbildningen kommer du att få öva dig i olika metoder och processer för att förbereda dig inför landskapsarkitektens arbetsuppgifter. Som landskapsarkitekt ger du förslag på hur landskap ska se ut och hur vi tar hand om våra natur- och kulturmiljöresurser. Det handlar också om att sätta igång, styra och förvalta förändringsprocesser. Skissandet är ett av dina viktigaste redskap och ett effektivt sätt att kommunicera med kollegor, beställare och allmänhet.

De tre första åren ägnar du dig åt ämnen inom landskapsarkitektur som exempelvis växtkännedom, samhällsplanering och stadsbyggnad, landskapsanalys, trädgårdshistoria, ekologi, formlära och markprojektering. Du avslutar den grundläggande nivån med att göra ett självständigt arbete.

De två avslutande åren fördjupar du dig genom valbara studiokurser där du får möjlighet att utveckla dina yrkesfärdigheter i projekt där du omsätter teori till kreativa lösningar i nära samarbete med praktik, samhälle och aktuell forskning. Du avslutar studierna med att göra ett självständigt arbete på avancerad nivå. 

Landskapsarkitektutbildningen är praktikorienterad och yrket väletablerat med god anställningsbarhet i både privat- och offentlig sektor. Du gör också en arbetsplatsförlagd praktik där du får möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Under de två avslutande åren finns möjlighet att göra utbytesstudier i till exempel Österrike, Nederländerna, Tjeckien, Australien och Storbritannien.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom landskapsarkitektprogrammet.

KARRIÄR

Landskapsarkitektstudenter projektarbeten

Vad kan jag bli?

Som landskapsarkitekt kan du jobba som exempelvis:

  • projektledare
  • stadsarkitekt
  • utredare
  • planerare
  • forskare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Möte med landskap 1

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Möte med landskap 2

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landskapsförvaltning

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Planeringens grunder

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Årskurs 4

Temakurs 2025

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Temakurs 2025

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…