Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsingenjör - Alnarp Projektör eller miljövårdare?

Läs till landskapsingenjör om du vill planera, bygga eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, bostadsmiljöer, kyrkogårdar och lekmiljöer.
Öppnar för sen anmälan 15 juli

• Utveckla kunskaper och färdigheter i att planera, konstruera och förvalta trivsamma och hållbara utemiljöer med växter och hårda material.

• Kunna föreslå konkreta lösningar som hanterar samtidens och framtidens utmaningar med extremväder och förlust av biologisk mångfald.

• För dig som vill arbeta för en grönare och hållbarare stadsmiljö, teoretiskt och praktiskt, inomhus och utomhus.

PROGRAMINFORMATION

Är du intresserad av att projektera, konsturera och förvalta framtidens utemiljöer? Vill du ansvara för utvecklingen och skötseln av lummiga grönområden och andra spännande och viktiga utemiljöer? Eller ta fram tekniska lösningar för att kunna hantera skyfall? Bli landskapsingenjör!

Som landskapsingenjör arbetar du med att utveckla, konstruera och ta hand om gröna utemiljöer. Du arbetar ofta direkt med växtligheten som att sköta och förnya stadens gatuträd och rekreationsområden. Andra arbetsuppgifter är att hitta hållbara tekniska lösningar för byggandet av utemiljöer och hantering av dagvatten. Med dina kunskaper inom ekonomi och ledarskap får du som landskapsingenjör ofta en ledande roll inom den gröna sektorn.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Landskapsingenjörsprogrammet.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91012

Urval: En tredjedel högskoleprov och två tredjedelar betyg

Behörighet:

För att bli antagen till landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, särskild behörighet motsvarande:

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp syftar till en landskapsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för landskapsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen landskapsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management).

Examenskrav

Landskapsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:

  • 120 hp obligatoriska programkurser,

  • 45 hp valbara programkurser, och

  • 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E).

INNEHÅLL

Under tre år får du delta i inspirerande föreläsningar, övningar, exkursioner och studiebesök. Du får lära dig om växter, skötsel och hur välfungerande växtplatser i urbana miljöer kan skapas, alltid utifrån ett hållbarhetsperspektiv som berör både miljömässiga och ekonomiska aspekter. Inom alltfler projekt ställs idag dessutom krav på hållbara dagvattenlösningar och hur vi ska hantera klimatförändringarna vilket du kommer att lära dig mer om under utbildningen. Du lär dig digitala ritverktyg och att framställa tekniska ritningar för anläggning av utemiljöer. Kunskaper inom upphandling och att kunna räkna på kostnaden för projekt och skötsel är efterfrågade på arbetsmarknaden och det ingår i utbildningen under årskurs två. Du läser även ämnen som ledarskap, mark, ekologi och trädgårdshistoria. Du jobbar växelvis individuellt och ibland i grupp, precis som i ditt kommande yrkesliv och kommer att träffa många yrkesverksamma landskapsingenjörer i våra kurser.

Det tredje året ger dig möjligheter att fördjupa dig inom den del av landskapsingenjörsyrket du själv är mest intresserad av. Du väljer ur vårt kursutbud och kan även läsa kurser på Ultuna, på andra universitet i Sverige eller utomlands. En god möjlighet att knyta kontakter inför arbetslivet får du om du väljer att läsa praktikkursen och göra praktik på en arbetsplats inom branschen.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom Landskapsingenjörsprogrammet.

KARRIÄR

Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som:

  • Markprojektör på ett arkitektkontor

  • Driftledare på skötsel- eller anläggningsföretag

  • Dagvattenutredare på ett konsultföretag

  • Arbetsledare på en kyrkogårdsförvaltning

  • Ansvarig för upphandlingar och skötselplaner på ett bostadsföretag

  • Stadsträdsansvarig på en kommun

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Markbyggnad

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Markprojektering

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädgårdshistoria

2025-03-25 - 2025-05-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Träden i staden

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Biotoputformning

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Film

Herman Holmqvist, landskapsingenjör

Intervjuer

Här berättar tidigare studenter om sina tankar kring programmet.

Student

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…