Sveriges lantbruksuniversitet

Trädgårdsingenjör - design

Konsult eller trädgårdsdesigner?

Läs till trädgårdsingenjör med designinriktning. Du kan använda ditt intresse för färg och form till att skapa gröna miljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande.
PROGRAMINFORMATION

Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande.

Trädgårdsingenjör - design ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltande av trädgårdsrum, både inomhus och utomhus. Kunskap om växter och trädgårdsrummets olika material är viktiga delar i utbildningen.

Urvalsprov krävs för detta program.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: LK004
Namn: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram
Studiestart: HT 2020
Studieort: Alnarp
Omfattning: 3 år, 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Svenska
Antal platser: 25
Sista anmälan: 2020-04-15
Anmälningskod: 91032
Urval: Utbildningsplatserna på programmet tillsätts via ett urvalsprov. Provet är öppet för alla sökande som anmält sig till programmet på www.antagning.se senast sista ansökningsdag (15 april). Provet genomförs i två steg: först en inledande hemuppgift och därefter, för de som går vidare till steg två, ett mer omfattande prov under en dag på Alnarp. Alla eventuella kostnader i samband med provet står den sökande själv för. Hemuppgiften finns tillgänglig på SLU:s webbplats från och med den 1 mars. Hemuppgiften ska senast den 20 april ha ankommit till den adress som finns angiven i provet. Observera att det är olika datum för anmälan till programmet (15 april) och inlämning av hemuppgift (20 april)!
Examen: Kandidatexamen i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap. Trädgårdsingenjörsexamen (yrkesexamen).
Behörighet:
För att bli antagen till trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2):

• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap. Här hittar du samtliga ersättningsmöjligheter.
SCHEMA & KURSER

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I designprogrammet läser du färg- och formlära, trädgårdshistoria, trädgårdsdesign och materialkunskap för både inglasade miljöer och trädgårdsrum utomhus. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Det tredje året kan du fördjupa dig genom kurser i växtkomposition, stadsodling , trädgårdsrestaurering, växt- och ståndortskännedom med mera. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som trädgårdsingenjör med inriktning design kan du formge och gestalta privata och offentliga trädgårdsmiljöer utomhus eller inomhus. Du kan till exempel jobba som:

  • trädgårdsdesigner
  • trädgårdsingenjör
  • egenföretagare
  • rådgivare
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…