Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsingenjör - design Konsult eller trädgårdsdesigner?

Läs till trädgårdsingenjör med designinriktning. Du kan använda ditt intresse för form och design till att skapa gröna miljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande, bidrar till ekosystemtjänster och en hållbar framtid.

 Behärska och gestalta den ”lilla” skalans trädgårdmiljöer i såväl offentliga som privata omgivningar.

 Djupgående växtkunskap och växtanvändning.

 Representera och kommunicera med visuella metoder.

 

Platserna på programmet Trädgårdsingenjör - design tillsätts via ett urvalsprov som du hittar här.

PROGRAMINFORMATION

Är du intresserad av form och design? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande.

Trädgårdsingenjör - design ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltande av trädgårdsrum, både inomhus och utomhus. Kunskap om växter och trädgårdsrummets olika material är viktiga delar i utbildningen.

Från och med hösten 2021 leder programmet till en treårig trädgårdsingenjörsexamen. 

Platserna på programmet tillsätts via ett urvalsprov som du hittar här. 

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Trädgårdsingenjörsprogrammet - design
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91057

Behörighet:

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till
Trädgårdsingenjörsprogrammet – design syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för trädgårdsingenjörsexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen trädgårdsingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Horticultural Management).

Examenskrav
Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:
- 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F)
- 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F)
- 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap (kandidatarbete, G2E).

INNEHÅLL

Under utbildningens två första år läses grundläggande kurser, ibland delvis tillsammans med andra studenter från både landskapsingenjörsprogrammet och trädgårdsingenjörs-programmet med odlingsinriktning.

Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, övningar, exkursioner, litteraturstudier och projektarbeten. Ämnena trädgårdsvetenskap och landskapsarkitektur introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i botanik, ståndortskännedom, växtskydd, markkemi, marklära samt ekonomi.

I designprogrammet läser du färg- och formlära, trädgårdshistoria, trädgårdsdesign och materialkunskap för både inglasade miljöer och trädgårdsrum utomhus. Du har också möjlighet att välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Det tredje året kan du fördjupa dig och sätta din egen prägel på din utbildning genom att välja bland kurser i växtkomposition, urban landskapsdesign, stadsodling, trädgårdsrestaurering, projektering och konstruktion, växt- och ståndortskännedom med mera. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som trädgårdsingenjör med inriktning design kan du formge och gestalta privata och offentliga trädgårdsmiljöer utomhus eller inomhus. Du kan till exempel jobba som:

  • trädgårdsdesigner
  • trädgårdsingenjör
  • egenföretagare
  • rådgivare

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Trädgårdshistoria

2025-03-25 - 2025-05-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Växtskydd, grundkurs

2024-09-02 - 2024-10-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Hälsoträdgårdar

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Trädvård

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtkomposition

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Urban landskapsdesign

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Växtteknik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Urvalsprov 2024

Platserna på programmet Trädgårdsingenjör - design tillsätts via ett urvalsprov där den första delen består av en hemuppgift som du hittar här.

Bild på att göra rutor.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Skugga en student

Nyfiken på hur det är att plugga på SLU? Då ska du skugga en student. Välj om du vill träffa en student digitalt eller fysiskt och på vilket campus. Du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Väljer du att skugga på campus får du även hänga med på föreläsningar.

Skugga en student

Möt studenten Sofie som kombinerar elitidrott och studier vid SLU

Sofie Bergman är en av SLU:s elitidrottsstudenter, s.k. EVL-student. Hon kombinerar sina studier på landskapsarkitektprogrammet med att spela curling på elitnivå.

Sofie Bergman Universiaden

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…