Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsingenjör - design Konsult eller trädgårdsdesigner?

Läs till trädgårdsingenjör med designinriktning. Du kan använda ditt intresse för färg och form till att skapa gröna miljöer som främjar människors hälsa och välbefinnande.

PROGRAMINFORMATION

Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande.

Trädgårdsingenjör - design ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltande av trädgårdsrum, både inomhus och utomhus. Kunskap om växter och trädgårdsrummets olika material är viktiga delar i utbildningen.

Från och med hösten 2021 leder programmet till en treårig trädgårdsingenjörsexamen. 

Platserna på programmet tillsätts via ett urvalsprov. 

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Trädgårdsingenjörsprogrammet - design
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för svenska studenter: 91057

Urval: Utbildningsplatserna på programmet tillsätts via ett urvalsprov. Provet är öppet för alla sökande och ska skickas in enligt anvisningar på programsidan på webben. Provet består av en inledande hemuppgift och ytterligare en provdag på Alnarps Campus. Följande punkter skall bedömas vad gäller hemuppgiften: • Förmåga att uttrycka sig i bild och skrift • Förmåga att gestalta och komponera på ett kreativt sätt • Förmåga att kommunicera rumslighet med hjälp av bild • Förmåga att reflektera över den egna skapandeprocessen. På grundval av den rangordning av de sökande som gjorts efter en jurybedömning av hemuppgifterna får de högst rankade sökanden göra ett andra prov som också skickas in. Vid detta prov bedöms: • Den egna motivationen • Förmåga att avbilda ett motiv med analog teknik som t ex penna och papper Den slutliga bedömningen av den enskildes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen görs av en jury vars beslut inte kan överklagas. Juryns bedömning utgör ett av underlagen vid det senare beslutet om antagning till programmet. Programstudierektor beslutar om provets närmare utformning och genomförande. Ansvarig programnämnd beslutar om jurysammansättning.
Examen: Trädgårdsingenjörsprogrammet – design syftar till en trädgårdsingenjörsexamen som är en yrkesexamen.

Behörighet: Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

* Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

alternativt

• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A

* Biologi A + Kemi A + Fysik A ersätter Naturkunskap B

Kravet på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Ersättningsmöjligheter finns för kurser i naturkunskap. Här hittar du samtliga ersättningsmöjligheter.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

INNEHÅLL

I början av utbildningen läser studenter från båda trädgårdsingenjörsprogrammen (odling och design) kurser tillsammans. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, laborationer, exkursioner, gruppövningar och projektarbeten. Ämnet trädgårdsvetenskap introduceras och du får klart för dig vilka aktörer som finns på trädgårdsmarknaden. Du lär känna olika växtslag och får grunder i växtbiologi, växtskydd, kemi, marklära samt ekonomi.

I designprogrammet läser du färg- och formlära, trädgårdshistoria, trädgårdsdesign och materialkunskap för både inglasade miljöer och trädgårdsrum utomhus. Du kan välja en praktikkurs under utbildningen för att skaffa erfarenhet från arbetslivet. Det tredje året kan du fördjupa dig genom kurser i växtkomposition, stadsodling , trädgårdsrestaurering, växt- och ståndortskännedom med mera. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

För aktuellt ramschema och utbildningsplan se längst ner på sidan. 

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Som trädgårdsingenjör med inriktning design kan du formge och gestalta privata och offentliga trädgårdsmiljöer utomhus eller inomhus. Du kan till exempel jobba som:

  • trädgårdsdesigner
  • trädgårdsingenjör
  • egenföretagare
  • rådgivare

Film

Erikka Adeline Chapman, trädgårdsingenjör - design
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…