Hoppa till huvudinnehåll

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

Huset Ullbo på Campus Ultuna. Foto.

IDA - för tvärvetenskap vid hela SLU

IDA innefattar dels temagrupper bestående av forskare med olika akademisk bakgrund som fördjupar sig i ett gemensamt tema, och dels utåtriktade verksamhet som öppna webbinarier, där olika frågor rörande tvärvetenskaplig forskning tas upp och diskuteras.

Webbinarier om tvärvetenskap

Kopplat till IDA ges en serie lunchwebbinarier som är öppna för alla vid SLU som är intresserade av tvärvetenskap. Här hittar du inspelade webbinarier och datum för kommande evenemang.

Projekt och deltagare i IDA 2022-2023

Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta i IDA 2022-2023. Tillsammans representerar deltagarna nio institutioner, fyra fakulteter och en stor spännvidd över traditionella ämnesgränser.

Gruppfoto

Entusiastiskt samarbete över gränserna

Ett speed dating-tillfälle som anordnades av SLU Future Food blev startpunkten för samarbetet inom den ena av årets två IDA-grupper, som fördjupar sig i temat "Multifunctional landscape transformations – turning around the trade-offs".

Grupparbete runt ett bord med postit-lappar, foto.

Marie Stenseke inspirerar

Marie Stenseke leder och samordnar IDA. Hon har mångårig erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och att stimulera samverkan i gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Funderar du på att söka till IDA 2023-2024? Marie bidrar gärna som bollplank för frågor och funderingar.

Foto på Marie Stenseke.

Nyheter om IDA

Tvärvetenskap

En av framtidsplattformarnas viktigaste uppgifter är att främja tvärvetenskapliga samarbeten. Läs mer på vår temasida om tvärvetenskap om hur du som forskare vid SLU kan öka dina kunskaper och erfarenheter av tvärvetenskapligt arbetssätt.

Skärmflygare. Foto.
Publicerad: 14 april 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…