Hoppa till huvudinnehåll

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

Huset Ullbo på Campus Ultuna. Foto.

IDA - för tvärvetenskap vid hela SLU

IDA innefattar dels temagrupper bestående av forskare med olika akademisk bakgrund som fördjupar sig i ett gemensamt tema, och dels utåtriktade verksamhet som öppna webbinarier, där olika frågor rörande tvärvetenskaplig forskning tas upp och diskuteras.

Utlysning till Interdisciplinary Academy (IDA) 2024-2025

Nu har den tredje utlysningen till Interdisciplinary Academy (IDA) öppnat. Sista ansökningsdag till IDA 2024-2025 är den 22 maj 2024.

Rött trähus vid en damm. Foto.

Projekt och deltagare i IDA 2023-2024

Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta i IDA 2023-2024. Tillsammans representerar deltagarna nio institutioner, tre fakulteter och en stor spännvidd över traditionella ämnesgränser.

Grönsaksodling på höghustak, foto

Kreativa metoder för djupare förståelse

I en artikel i tidningen Universitetsläraren berättar IDA-gruppen som jobbat med temat multifunktionella landskap om sina erfarenheter från det åtta månader långa samarbetet inom IDA.

Grupparbete runt ett bord med postit-lappar, foto.

Marie Stenseke inspirerar

Marie Stenseke leder och samordnar IDA. Hon har mångårig erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och att stimulera samverkan i gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Foto på Marie Stenseke.

Nyheter om IDA

Tvärvetenskap

En av framtidsplattformarnas viktigaste uppgifter är att främja tvärvetenskapliga samarbeten. Läs mer på vår temasida om tvärvetenskap om hur du som forskare vid SLU kan öka dina kunskaper och erfarenheter av tvärvetenskapligt arbetssätt.

Skärmflygare. Foto.
Publicerad: 06 mars 2024 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…