Hoppa till huvudinnehåll

Interdisciplinary Academy (IDA)

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet.

Huset Ullbo på Campus Ultuna. Foto.

IDA - för tvärvetenskap vid hela SLU

IDA innefattar dels temagrupper bestående av forskare med olika akademisk bakgrund som fördjupar sig i ett gemensamt tema, och dels utåtriktade verksamhet som öppna webbinarier, där olika frågor rörande tvärvetenskaplig forskning tas upp och diskuteras.

Projekt och deltagare i IDA 2023-2024

Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta i IDA 2023-2024. Tillsammans representerar deltagarna nio institutioner, tre fakulteter och en stor spännvidd över traditionella ämnesgränser.

Grönsaksodling på höghustak, foto

Kreativa metoder för djupare förståelse

I en artikel i tidningen Universitetsläraren berättar IDA-gruppen som jobbat med temat multifunktionella landskap om sina erfarenheter från det åtta månader långa samarbetet inom IDA.

Grupparbete runt ett bord med postit-lappar, foto.

Webbinarier om tvärvetenskap

Kopplat till IDA ges en serie lunchwebbinarier som är öppna för alla vid SLU som är intresserade av tvärvetenskap. Här hittar du inspelade webbinarier och datum för kommande evenemang.

Collage med personporträtt, foton

Marie Stenseke inspirerar

Marie Stenseke leder och samordnar IDA. Hon har mångårig erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och att stimulera samverkan i gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Foto på Marie Stenseke.

Nyheter om IDA

Tvärvetenskap

En av framtidsplattformarnas viktigaste uppgifter är att främja tvärvetenskapliga samarbeten. Läs mer på vår temasida om tvärvetenskap om hur du som forskare vid SLU kan öka dina kunskaper och erfarenheter av tvärvetenskapligt arbetssätt.

Skärmflygare. Foto.
Publicerad: 22 september 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…