Projektsamarbeten

Senast ändrad: 14 mars 2024

Nedan finns exempel på pågående och färdiga projekt, där vi utvecklat målgruppsanpassade digitala lärresurser. Det kan handla både om öppet och inloggningsskyddat material, beroende projekt.

Vi har kunskap och erfarenhet inom flexibelt lärande och distanspedagogik. Kontakta oss gärna om det finns intresse för samarbete.

B-thenet

Utbildning för rådgivare inom biodling

Digital kunskapsplattform. Faktakunskap, verktyg och metoder samt kompetenutveckling för rådgivare inom biodling. Del av en ny europeisk certifieringsutbildning. Öppen lärresurs. 

B-thenet

Ett EU-projekt (thematic network) på uppdrag av SLU RådNU.

DISA - djurvälfärd vid slakt

Utbildning i djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning

Inom EU krävs, enligt förordning EG 1099/2009, att den som hanterar djur i samband med slakt ska ha utbildning i djurvälfärd. Vidare ska man ha kompetensbevis som visar vilka djurslag man får avliva och vilken utrustning man får använda.

SLU har utvecklat ett webbaserat utbildningsmaterial som är fritt tillgängligt för alla som vill lära sig mer om djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning. Öppen lärresurs. 

Ett pågående projekt på uppdrag av SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU

Länk kommer

Grön start

Om de gröna näringarna för nyanlända

Information om Sveriges landsbygd och hur det är att bo och arbeta på landsbygden. Med syfte att främja anställningar för nyanlända inom de gröna näringarna och naturvården. Öppen lärresurs. 

Grön start

Ett projekt i samarbete med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Mat & Klimat

MOOC om klimatpåverkan från livsmedelskedjan

Kursen riktar sig till alla som behöver öka sitt kunnande om matens klimatpåverkan från råvara fram till konsument. Öppen lärresurs. 

Mat & Klimat

Ett projekt i samarbete med ämnesexperter på flera institutioner på SLU samt RISE.

MOOC = massive online open course.

Meat Standard Sweden lamm

Köttkvalitet lamm

Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm) är en svensk standard för lammköttskvalitet. Detta utbildningsmaterial är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Öppen lärresurs. 

Lammlyftet

Ett projekt på uppdrag av institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV), SLU

Meat Standard Sweden nöt

Köttkvalitet nöt

Meat Standard Sweden nöt (MSS nöt) är en svensk standard för nötköttskvalitet. Detta utbildningsmaterial är framtaget för att öka kunskapen om hur olika faktorer påverkar köttkvaliteten. Öppen lärresurs.

MSS nöt

Ett projekt på uppdrag av institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV), SLU

Precisionsskolan

Precisionsodling

Precisionsodling, växtplatsanpassad odling eller platsspecifik odling innebär att man varierar olika odlingsåtgärder efter variationen inom fältet.

Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig teorin bakom många av begreppen inom precisionsodlingen är Precisionsskolan rätt ställe. Öppen lärresurs. 

Ett pågående projekt på uppdrag av Institutionen för mark och miljö, SLU

Länk kommer

ProHand Pigs

Djurhantering gris

Förbättrad djurhantering i svensk grisproduktion genom utveckling och implementering av ett utbildningsprogram för djurskötare och djurtransportörer.

Ett pågående projekt på uppdrag av institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV), SLU

Läs mer om projektet här

Rådgivning dikor

Ett pågående projekt på uppdrag av institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (THV), SLU

Länk kommer


Kontaktinformation

Maria Lingaas, Utbildningsledare
SLU Meny, SLU RådNu
maria.lingaas@slu.se
0511-670 22

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93