Hoppa till huvudinnehåll

SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Vi skapar möten för kunskapsutbyten och utvecklingsnytta inom områdena jordbruk, trädgård och skog. Inom partnerskapet genomförs projekt och examensarbeten i samverkan mellan akademi och näringsliv.

Nyheter

Kalender

Följ oss på Facebook!

Om SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansplattform mellan SLU, näringsliv och samhälle, med inriktning mot jord, skog och trädgård. Här löser vi riktiga problem. Vi bidrar till utveckling och konkurrenskraft inom de gröna näringarna samtidigt som vi stärker forskning och utbildning vid SLU.

Sötpotatis - ny gröda för Sverige

Efterfrågan på sötpotatis ökar stadigt och det finns goda förutsättningar att kunna odla denna i Sverige på friland. Det vi kallar sötpotatis är lagringsrötter och den förökas vegetativt, vanligtvis med sticklingar, och plantering och skörd tillhör utmaningarna. Lyssna på Helena Karlén, hortonom, som i sitt arbete på SLU i Alnarp studerat sötpotatis och sötpotatisens möjligheter i Sverige.

Konkurrera med kvalitet

Projektet ’Konkurrera med kvalitet’ som har fått medel via SLU Partnerskap Alnarp syftar till att utvärdera nya sorter av dessert-, must- och cideräpplen, och startade 2014. Ett urval av de bästa sorterna kommer under 2020 att särskilt utvärderas avseende lagringsduglighet och kvalitet vid juice och cidertillverkning. Målet är att därefter kunna välja ut några bra sorter som kan rekommenderas antingen för IP-odling (integrerad produktion) eller ekologisk odling. Partners: Äppelriket, Kiviks Musteri och Apolinaire

Föreläsning: Hur man skapar ett företag med tajming - lärdomar från en dirigent

Att lära oss om hur vi skapar bra tajming är en nyckelkompetens hos företagsledaren i de gröna näringarna. I gästföreläsningen med dirigenten Daniel Hansson fick lantmästarstudenterna nya perspektiv på tajming. Föreläsningen finansierades av SLU Partnerskap Alnarp.

Publicerad: 03 oktober 2023 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@slu.se
Loading…