Rapportera skadegörare

Senast ändrad: 01 augusti 2023
En skalbagge med rödglänsande kropp och utfällda vingar sitter på ett grönt blad. Foto.

Om du misstänker angrepp av en karantänskadegörare så är du skyldig att anmäla det till Jordbruksverket genom att fylla i ett anmälningsformulär. Här hittar du också mer information om nya och reglerad växtskadegörare.

Karantänskadegörare

Listor över alla karantänskadegörare och information om en del av dem hittar du hos Jordbruksverket. Mer information om olika karantänskadegörare i världen finns på EPPO Global Database.

Växtskadegörare som redan finns i Sverige

Vill du veta mer om de växtskadegörare vi redan har i skogs- och jordbruket i Sverige? Ta en titt på länkarna nedan!