Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser.

En nyfångad strömming tittar på dig.

SLU är ett vattenuniversitet

SLU Vattenforum samlar vattenrelaterad utbildning, forskning, och fortlöpande miljöanalys på SLU. Välkommen att utforska aktuella vattenfrågor på SLU!

Nyheter

Kunskapsbank om vatten och fisk

Få koll på Sveriges vattenmiljö

På sajten Sveriges vattenmiljö kan du lära dig om hur landets sjöar, vattendrag och hav mår. SLU bidrar med innehåll, underlag och kompetens. Nu med förbättrad karta och uppdaterade tillståndsrapporter.

Besök Baltic Sea Science Center

På Baltic Sea Science Center kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Illustration med dykare

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt, utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Elfiske. Foto.

Se filmer om SLU:s vattenforskning

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Vi berättar mer i ett antal korta filmer.

Publicerad: 17 november 2023 - Sidansvarig: water@slu.se
Loading…