1
feb
Umeå

Levande laxälvar 2.0

seminarier, workshops |

1 - 2 februari anordnas i Umeå en konferens om förvaltning av lax och öring för en utvecklad fisketurism. Konferensen är ett samarrangemang mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Västerbotten.

I augusti 2015 arrangerades konferensen Levande laxälvar med inriktning mot restaurering av vattenmiljöer och förvaltning av fisk. Nu tas nästa steg med Levande laxälvar 2.0.

Boka redan nu 1-2 februari 2017 i Umeå!


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se