Officiell statistik från SLU

Senast ändrad: 02 maj 2022

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring.

SLU Riksskogstaxeringen producerar officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Statistiken publiceras en gång om året på nätet i form av tabeller, figurer och kartor. Dessutom sammanfattas statistiken i publikationen Skogsdata. Via webbtjänsten Taxwebb går det även att söka och sammanställa Riksskogstaxeringens data interaktivt. Riksskogstaxeringens statistik finns även öppet tillgänglig via gränssnittet PX-web.

Riksskogstaxeringen har nästan hundraåriga tidsserier av skogsdata. Det går att studera skogens utveckling sedan 1920-talet, på länsnivå. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du studera färdiga skogshistorier, men också skapa egna analyser och dela med andra.

På SLU finns Skogsdatalabbet, en experimentell mötesplats kring ny digital teknik, prognoser, visualisering och tillgängliggörande av skogliga data. Vi är även en del av ett Nationellt skogsdatalabb tillsammans med Skogsstyrelsen, i syfte att öka tillgängligheten och därmed underlätta användningen av data om skogen. 

Fakta:

All officiell statistik från SLU har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen nedan.

Logo för Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472