Officiell statistik från SLU

Senast ändrad: 23 maj 2023
Skog. Foto.

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring.

SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar statistiken. Statistiken publiceras vanligtvis i maj på internet i form av tabeller, figurer och kartor. Dessutom sammanfattas statistiken i publikationen Skogsdata. Via webbtjänsten Taxwebb går det även att söka och sammanställa Riksskogstaxeringens data interaktivt. Riksskogstaxeringens statistik finns öppet tillgänglig via gränssnittet PX-web, som förenklar användaranpassade utsökningar i den stora mängden tillgänglig statistik och gör statistiken öppet åtkomlig via API.

Riksskogstaxeringen har nästan hundraåriga tidsserier av skogsdata. Det går att studera skogens utveckling sedan 1920-talet, på länsnivå.

Detta är de statistikprodukter som SLU publicerar:

  • JO0801 - Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
  • JO0802 - Arealförhållanden
  • JO0803 - Virkesförråd och trädbiomassa
  • JO0804 - Årlig tillväxt
  • JO0805 - Vegetations- och ståndortsförhållanden
  • JO0806 - Skogsskador

I SCB:s publiceringskalender kan du se aktuella publiceringsdatum. Välj Sveriges lantbruksuniversitet under "Välj statistikansvarig myndighet".

Fakta:

All officiell statistik från SLU har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen nedan.

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.