Officiell statistik från SLU

Senast ändrad: 08 januari 2024
Skog. Foto.

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring.

SLU har ansvar för officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. SLU Riksskogstaxeringen producerar statistiken. Statistiken publiceras vanligtvis i maj på internet i form av tabeller, figurer och kartor. Dessutom sammanfattas statistiken i publikationen Skogsdata. Via webbtjänsten Taxwebb går det även att söka och sammanställa Riksskogstaxeringens data interaktivt. Riksskogstaxeringens statistik finns öppet tillgänglig via gränssnittet PX-web, som förenklar användaranpassade utsökningar i den stora mängden tillgänglig statistik och gör statistiken öppet åtkomlig via API.

Riksskogstaxeringen har nästan hundraåriga tidsserier av skogsdata. Det går att studera skogens utveckling sedan 1920-talet, på länsnivå.

Detta är de statistikprodukter som SLU publicerar:

  • JO0801 - Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
  • JO0802 - Arealförhållanden
  • JO0803 - Virkesförråd och trädbiomassa
  • JO0804 - Årlig tillväxt
  • JO0805 - Vegetations- och ståndortsförhållanden
  • JO0806 - Skogsskador

I SCB:s publiceringskalender kan du se aktuella publiceringsdatum. Välj Sveriges lantbruksuniversitet under "Välj statistikansvarig myndighet".

Fakta:

All official statistics from SLU have the designation Sweden's official statistics or are marked with the symbol below.

Please note that the designation or symbol may not be used in your own processing of the official statistics.