kor-vanja.sandgren-760x240.jpg
20
nov
Aulan Alnarpsgården, Alnarp

Alnarps Mjölkdag 2018

evenemang | seminarier, workshops |

Tuffa utmaningar och vägar till framtidens mjölkproduktion!

Årets stora utmaning, torkan och effekterna av den, kommer ges utrymme i programmet men också framtidsfrågor som digitaliseringen och en noll-vision om hälta hos kor!

Dagen vänder sig i första hand till mjölkproducenter, rådgivare och studenter. Arrangeras av SLU-Alnarp Inst. f. biosystem och teknologi, Skånemejerier ek för, Skånemejerier, Skånesemin, LRF Skåne och Partnerskap Alnarp.

Fakta
Tid: 2018-11-20 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan Alnarpsgården
Arrangör: SLU-Alnarp Inst. f. biosystem och teknologi, Skånemejerier ek för, Skånemejerier, Skånesemin, LRF Skåne och Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 16 november 2018
Pris: 350 kronor (inkl. moms), studenter på lantbruksskolor halv avgift. Inkluderar dokumentation, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, faktureras i efterhand.
Mer information:

Anmälan: Senast den 16 november kl 13:00 via denna sida.

eller i andra hand via e-post: anders.herlin@slu.se, samt undantagsvis per telefon 040-41 52 19.


Program

09:00–10:00 Registrering, kaffe med smörgås

10:00   Välkomna, inledning och en kort omvärldsanalys
              – Anders Herlin, BT, SLU

-          Reflektioner om årets(?) utmaning – torkan
             -
Mathias Jonsson, Ogestad

-          Vad gör vi om det inte regnar på vallen förrän i augusti?
             -
Rolf Spörndly, HUV, SLU

-          Hur mycket kan man betala för grovfodret och biprodukterna?
             -
Caroline Ivarsson, CI Affärsrådgivning

-          Panel: Frågor och diskussion

12:00   Lunch

13:00   Fortsättning:

-          Möjligheter och begränsningar med digitalisering
             och elektroniska hjälpmedel i mjölkproduktionen
             - Anders Herlin, BT, SLU

-          TopCow - Grunden till ökad lönsamhet för Sveriges Mjölk
             och Nötköttsproducenter

             - Jannike Andersson och Christoffer Isenstråle, Skånesemin

-          Nollvision hälta? Omöjligt eller hur når vi dit?
             – Evgenij Telezhenko och Christer Bergsten, SLU

-          Panel: Frågor och diskussion

14.50   Kaffe och förfriskningar, avslutning


Kontaktinformation

Anders Henrik Herlin, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU
anders.herlin@slu.se, 040-41 52 19, 070-455 51 94

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se