6
dec
Crafoordsalen, Alnarp

Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin

konferenser |

Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) bjuder in till en konferens i Alnarp, Skåne. Konferensen är för biodlare, trädgårdsodlare, lantbrukare, rådgivare, tjänstemän och forskare men även en intresserad allmänhet.

Bakgrund för konferensen

Antalet biodlare ökar i Sverige vilket är en mycket glädjande utveckling. En bra insektspollinering har stor betydelse för skörd och kvalitet av ett antal viktiga grödor bland annat raps, klöverfrö, tomater, hallon, jordgubbar och äpplen.

Jordbruksverket fick 2017 pengar till ett projekt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utreda biologiska hot mot pollinatörer. Beredskapen mot exotiska skadegörare i honungsbin ska förbättras. Med ”exotisk” menas skadegörare som idag inte finns i Sverige men som kan komma hit. Dessutom ska vi utreda om importerade humlesamhällen utgör ett hot mot de vilda svenska humlorna och göra enkla undersökningar av alternativ till importerade jordhumlor.  I utredningens projektgrupp deltar representanter från biodlarnas organisationer, Sveriges lantbruksuniversitet, Lunds universitet, Länsstyrelsen Skåne och bitillsynsman i Skåne och Jordbruksverket. Denna konferens ingår i projektet.

På konferensen presenteras nya svenska forskningsrön om humlors pollinering och beredskapen mot exotiska skadegörare.

 

Vi hälsar alla som är intresserade av honungsbin, humlor och pollinering varmt välkomna!

Fakta
Tid: 2018-12-06 09:00 - 17:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen
Arrangör: Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)
Sista anmälningsdag: 15 november 2018
Mer information:

Partnerskap Alnarp bjuder på en enkel lunch.

Anmälan

Anmälan senast torsdagen den 15 november via denna sida.

En del föreläsningar är på engelska

Internationell utblick är mycket värdefullt. Några föreläsningar kommer därför att vara på engelska. Översatta presentationer kommer senare att läggas ut på Partnerskap Alnarp och Jordbruksverkets webbplatser.


Program

Gemensamt pass – Inledning. Crafoordsalen

09:00-09:30   Registrering och kaffe utanför Crafoordsalen

09:30-09:50   Introduktion av konferensen och smakprov på hur SLU arbetar med bin och pollinering
Åsa Lankinen, SLU Alnarp

09:50-10:20   Sammanfattning av de viktigaste resultaten från projektet, Thorsten Rahbek Pedersen och övriga medlemmar av projektgruppen  

10:20-11:15   International outlook - how do we handle threats to honey bees? Marie-Pierre Chauzat  från EU:s referenslaboratorium

11:15-11:45   Slutsatser från regeringsuppdraget om att kartlägga och föreslå insatser för pollinering. Erik Sjödin, Naturvårdsverket

11:45-12:45   Lunch på Syltan

TEMA Humlor och pollinering av tomat, frukt och bär. Articum 1

12:45-14:00   Inköpta humlesamhällen i den svenska trädgårdsodlingen - så här är läget idag och vad bör jag som odlare känna till. Fördjupning bärodling. Christina Winter, egenföretagare och Thilda Håkansson, HIR Skåne

14:00-14:30   Finns det alternativ till inköpta humlor? Lina Herbertsson, LU, berättar om en litteraturstudie och nya svenska undersökningar

14:15-14:45   Fika

14:45-15:30   Importförbud och humleholkar – vad kan vi lära oss av Norge? Atle Mjelde

 

TEMA Honungsbin. Crafoordsalen

12:45-13:15   Läget för de exotiska skadegörarna med speciell fokus på lilla kupskalbaggen och sammetsgetingen, Preben Kristiansen, Jordbruksverket och Eva Forsgren, SLU

13:15-14:15   Living with the small hive beetle (Aethina tumida) in Canada, Les Eccles

14:15-14:45   Fika

14:45-15:45   Living with the Asian yellow-legged hornet (Vespa velutina) in southern France, Laurent Gauthier

15:45-16:15   Vilken beredskap vill de svenska biodlarna ha? Erfarenheter från kollegor i Europa och egna reflexioner efter projektet, Lasse Hellander, styrelseledamot i SBR och Yngve Kihlberg, styrelseledamot i BF intervjuas av en moderator

 

Gemensamt pass - Avslutande diskussion. Crafoordsalen

16:15-17:00   Hur hanterar vi de biologiska hoten mot honungsbin och vilda pollinatörer i Sverige? alla föreläsare sitter på scenen och kan frågas ut av en moderator


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se