27
aug

31
aug
Campus Gotland, Visby

Kräftor och akvakultur

konferenser |
Flodkräfta_Anna Atte Larsson_w.jpg

Välkommen på konferens om kräftor och akvakultur på Gotland! Huvudtemat för konferensen, vars officiella namn är ”IAA Gotland 2019 - Crayfish and Aquaculture” är sötvattenskräftor och kräftodling, med ett sidotema om småskaligt vattenbruk. Konferensen inleds med ett kostnadsfritt heldags-seminarium.

Konferensen ger odlare, forskare och förvaltare i norra Europa chans att dela med sig av erfarenheter, knyta kontakter och ta del av de senaste forskningsrönen. Här förmedlas såväl praktiska kunskaper och erfarenheter som resultat från internationell forskning.

Konferensen är lokal, nationell och internationell.

Den första dagens seminarium (27/8) hålls på svenska och fokuserar på extensiv kräftodling och vattenbruk. Se program >> 

Anmäl dig direkt till Gunilla Rosenqvist gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Dag 2 och 3 (28-29/8) hålls på engelska och riktar sig till en internationell målgrupp. Dag 4 (30/8) innehåller en exkursion till flodkräftsodlare, till lokaler där man utrotat signalkräftan, och till lokaler med restaurerade flodkräftbestånd.  Konferensen avslutas med traditionell kräftskiva på forskningsstationen Ar.

Konferensen är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Blått centrum Gotland, Uppsala universitet, University of Eastern Finland,  International Association of Astacology och Landsbygdsnätverket.

Målgrupp:

Första dagens seminarium vänder sig till den som är intresserade av att starta en flodkräftodling, till den som har en flodkräftodling och behöver ytterligare kunskap samt till förvaltare och forskare.

Dag två och tre riktar sig främst till internationella forskare och förvaltare i hela Europa där organisationen IAA har ett mycket livaktigt utbyte av kunskap och forskning.

Tid och plats:

Campus Gotland 27-30 augusti 2019.

Anmälan:

Den svenska delen av konferensen 27 augusti är kostnadsfri men du måste anmäla dig. Anmäl dig här >>  

Om du vill delta i hela konferensen "IAA Gotland 2019 - Crayfish and Aquaculture" 27 - 30 augusti, klicka här för mer information och registrering >>

Varför kräftodling - och varför på Gotland?

Gotland är idag fri från den invasiva nordamerikanska arten signalkräfta och den dödliga sjukdomen kräftpest, eftersom länsstyrelsen har utrotat de 5 illegala förekomsterna av signalkräfta. Ön har bra förutsättningar för kräftodling genom varmt klimat, god vattenkvalitet med högt pH och gott om kalk till kräftornas skal. På ön finns många framgångsrika flodkräftodlare.

Flodkräftodling är den enda form av kräftodling som är tillåten och ekonomiskt bärkraftig i Sverige. Avsättning finns både för kräftor till konsumtion, men framförallt av kräftor till utsättning vid restaurering av naturvatten.

Extensiv flodkräftodling kräver inga stora investeringar i utrustning, inga stora kostnader för drift, har inga miljöproblem med övergödning på grund av foderrester. En extensiv odling kan även nyttjas för eventverksamhet som ger ännu mer ekonomiskt utbyte.

 
Fakta
Tid: 2019-08-27 00:00 - 2019-08-31 00:00
Ort: Visby
Lokal: Campus Gotland
Mer information:

Lennart Edsman, institutionen för akvatiska resurser, SLU
lennart.edsman@slu.se
010-478 42 26


Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se