18
feb
Webbinarium via Zoom, SLU, Uppsala

Hur mår fisk- och skaldjur?

evenemang | seminarier, workshops |
Abborre.

Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige, och gör bedömningar om hur fisket bör utvecklas för att vara hållbart. På detta digitala seminarium presenteras rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020.

Statusbedömningar utifrån rapporterade fångster och provfisken utgör grunden för allt hållbart nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd. Här ger vi en övergripande bedömning av status för de nationellt förvaltade viktigaste fisk- och skaldjursbestånd (icke-kvoterade arter), samt lite mer detaljerad information för några de mer intressanta arterna.

Webbinariet ger en förståelse av hur vi nyttjar resurserna i våra vatten, hur bedömningar för nationellt förvaltade arter görs och hur de kan användas för att säkerställa ett hållbart fiske. Vi diskuterar också kunskapsluckor, osäkerheter och vilken information som kan behövas inför framtiden.

Om rapporten

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten” är ett kunskapsunderlag som årligen tas fram av institutionen av akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet på beställning av Havs- och Vattenmyndigheten.

Rapporten beskriver tillstånd och trender för de mest fiskade arterna i havet och de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapsunderlaget baseras på data som samlas in inom yrkes- och fritidsfisket, samt på omfattande övervakning av fiskbestånden och analyser av nationella och internationella forskare.

Läs Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten 2020.

Presentationer från webbinariet

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 - introduktion
(Eddie von Wachenfeldt)

Syntes av tillstånd för fisk- och skaldjursbestånd i svenska har och kustvatten
(Jens Olsson)

Gädda -längs kusten och i de stora sjöarna
(Lovisa Wennerström)

Hummer i Västerhavet
(Andreas Sundelöf)

Gös i söt- och kustvatten
(Martin Ogonowski)

Svar på frågor från chatten

Under webbinariet fanns möjligheter att ställa frågor till experterna via chatt. Här har vi sammanställt de frågor som vi inte hann svara på under den avslutande frågestunden, och svarar på dem.

Inspelning

Vi beklagar, men tyvärr fungerade inte inspelningen av webbinariet. Det går alltså inte att se webbinariet i efterhand.

Fakta

Tid: 2021-02-18 10:00 - 11:30
Ort: Uppsala
Lokal: Webbinarium via Zoom, SLU
Arrangör: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Sista anmälningsdag: 16 februari 2021
Pris: Gratis
Mer information:

Program

Program

9.50-10 Det digitala rummet är öppet för incheckning

10-10.05 Välkomna!(Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan & miljöanalys, SLU)

10.05-10.15 Dataunderlag och statusbedömning – så här går det till!(Eddie von Wachenfeldt, vetenskaplig redaktör för rapporten, SLU Aqua)

10.15-10.25 Generellt om tillståndet för fisk och skaldjur i svenska vatten (Jens Olsson, forskare SLU Aqua)

10.25-10.30 Kort bensträckare

10.30-10.40 Artpresentation: Gäddan i kust och sjöar (Lovisa Wennerström, (SLU Aqua)

10.40-10.50 Artpresentation: Hummer i Västerhavet (Andreas Sundelöf, , SLU Aqua)

10.50-11.00 Artpresentation: Gös i sjöar och kust (Martin Ogonowski, SLU Aqua)

11.00-11.05 Kort bensträckare

11.05-11.20 Framtidsspaning – Åtgärder, kunskapsluckor, utvecklingsbehov inför kommande år

11.20-11.30 Frågor