29
apr
Zoom, Webbinar

Alnarps lamm & fårdag

seminarier, workshops |

- Vi behöver dubbla produktionen!

Vi  vill samla olika aktörer inom branschen, såsom studenter, producenter, rådgivare, näringsliv och myndigheter för att belysa och lyfta olika  aktuella ämnen och forskningsresultat inom området.

Idag minskar antalet får och lamm i Sverige. Våra betesdjur är viktiga för att vi ska kunna nå våra miljömål och bibehålla våra naturbetesmarker och den biologiska mångfalden. Ser vi enbart på konsumtion, produktion och import av lammkött finns det en stor potential att öka svensk lammproduktion. Är det möjligt, och vad behövs för att vi ska kunna öka vår svenska lammproduktion?

Fakta

Tid: 2021-04-29 18:00 - 20:30
Ort: Webbinar
Lokal: Zoom
Arrangör: Inst. Biosystem & teknologi – SLU, SLU Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne & Skånes fårintressenter
Pris: Gratis
Länk till dokument

Program

 • Välkomna -  Madeleine Magnusson, Inst. Biosystem och teknologi, SLU

        Inledning - Moderator:  Anna Kristoffersson, Skånes fårintressenter

 •  Svensk produktion i ett internationellt perspektiv
  - Viktoria Östlund, LRF-kött

 •  Trender inom svensk får- och lammarknad
  Åsa Lannhard Öberg, Jordbruksverket

 •  Hur ser marknaden ut - vilka krav finns? – Elisabet Svensson, HKScan

  Paus

 •  Fårens betydelse för naturbetesmarker och den biologiska mångfalden – Ingela Löfquist, Hushållningssällskapet
 • Får och Lammforskning vid SLU Skara
  - Katarina Arvidsson Segerkvist, Inst. Husdjurens miljö och hälsa, SLU
 •  Min produktion – Vad behövs för att jag ska fortsätta och eventuellt utöka min produktion? 
  - Lammproducent Eric Adseke, Sösdala
 • Avslutande diskussion – Vad behövs för att vi ska kunna öka produktionen?
Sidansvarig: andus.kangro@slu.se