28
maj
Audhumbla, VHC, Ultuna, Uppsala

Disputation: Gastrointestinal parasites in pigs - prevalence, risk factors and control

disputationer |

Emelie Pettersson försvarar sin avhandling "Gastrointestinal parasites in pigs - prevalence, risk factors and control".

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/23367/
Respondent: Emelie Pettersson
Opponent: Professor Anja Joachim, Institute of Parasitology, University of Veterinary Medicine, Wien, Österrike
Tid: 2021-05-28 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC, Ultuna
Mer information:

För att kunna följa Covid-19 rekommendationerna så hålls disputationen on-line via Zoom. Anmäl intresse för att delta till kontaktperson Susanne Pettersson.Kontaktinformation